CẬP NHẬT PHIÊN BẢN CAO CẤP 2.0.10

banner top CẬP NHẬT PHIÊN BẢN CAO CẤP 2.0.10
Tin Tức
CẬP NHẬT PHIÊN BẢN CAO CẤP 2.0.10
5/4/2022 11:08:52 AM

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN CAO CẤP 2.0.10

NGÀY CẬP NHẬT: 05/05/2022

Mở Sự Kiện Ưu Đãi Nạp Linh Tệ - Mừng Ngày Cập Nhật Phiên Bản Cao Cấp: Chi Tiết

Mở Sự Kiện Giảm Giá Toàn Bộ Thời Trang Chỉ Trong 1 Ngày: Chi Tiết

Mở Sự Kiện "Ưu Đãi Nạp Bất Kì" nhận thưởng: Chi tiết

Mở Chế Độ Khó Bí Cảnh Lang Tuyền Giới Kiều:
🔻Thời gian mở: 12:00 ngày 05/05/2022.
🔹Lang Tuyền Giới Kiều:
 
Mở Chế Độ Hào Hiệp Bí Cảnh:
🔻Thời gian mở: 12:00 ngày 08/05/2022.
🔹Thạch Hỏa Mộng Thân Trủng:
🔹Phụ Huỳnh Thâm Quật:
🔹Thiên Môn Mê Trận:
Mở Cửa Hàng Anh Hào Trù - Lang Tuyền: <NPC Trâu Kỳ - Tiệm Danh Vọng Liên Minh Tần Lăng> Bộ Vân Châu
🔹Cập nhật vật phẩm "Anh Hào Trù - Lang Tuyền":
🔹Dùng Anh Hào Trù Kết Hợp Kim Tiền Đổi Các Vật Phẩm Sau:
  • Khung Ảnh Chân Dung - Liệu Sơn Giáp.
  • Ảnh Chân Dung - Trấn Quần Yêu.
  • Danh Hiệu - Thế Ngoại Thanh Phong.
  • Di Châu Liên Đào Giám.
  • Bộ Ngoại Trang - Hàn Tước Linh.

Cập Nhật Phối Phương Chế Tạo:

🔹Người chơi di chuyển về Bộ Vân Châu gặp NPC Khuyết Tinh Vũ học phối phương chế tạo:

🔹Học phối phương: Sử dụng Kim Tiền + Bộ Vân Lệnh

Tiệm Danh Vọng Lang Tuyền Chi Lộ:

🔹Cập nhật thêm vật phẩm "Tàng Nguyên Thạch 2 - Lịch Thế" đồng thời giảm tiêu hao vật phẩm "Bộ Vân Lệnh"

Bí Văn Sách:

🔹Cập nhật thêm vật phẩm "Tàng Nguyên Thạch Tam Lịch Thế" tại giao diện đổi trang bị cấp 195

Mở Rộng Vật Phẩm Chế Tạo Tại Giao Diện Túi Càn Khôn:

🔹Chế Áo: Mở chế tạo trang bị Phẩm Chất Đẳng Cấp 210.

🔹Luyện Phù: Mở chế tạo Phù Tam - Đẳng Cấp 210.

🔹Ngưng Luyện Linh Thạch: Mở nâng cấp Nguyên Liệu Khảm Nạm Đẳng Cấp 210.

Điều chỉnh tăng sức mạnh của các nhân vật:

🔹Thiên Cang: Long Thành Phi Tướng: Sát thương trong môi trường Lịch Thế (PVE) tăng lên 4%.

🔹Ngự Kiếm: Phi Tinh Thiên: Sát thương trong môi trường Lịch Thế (PVE) tăng lên 4%.

🔹Ti Mệnh: Hoán Linh Chú: Sát thương trong môi trường Lịch Thế (PVE) tăng lên 14%.

🔹Chú Ẩn: Yểu Minh Cổ Chú: Sát thương trong môi trường Lịch Thế (PVE) tăng lên 16%.

🔹Dị Phương: Hoa Phi Hoa: Sát thương trong môi trường Lịch Thế (PVE) tăng lên 5%.

🔹Lung Anh & Lung Quân: Thương Thạch Kim Đao: Sát thương trong môi trường Lịch Thế (PVE) tăng lên 8%.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame