CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TRUNG CẤP 2.0.6

banner top CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TRUNG CẤP 2.0.6
Tin Tức
CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TRUNG CẤP 2.0.6
4/6/2022 3:58:57 PM

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TRUNG CẤP 2.0.6

NGÀY CẬP NHẬT: 07/04/2022

Cập nhật ngoại trang giới hạn mới trong giao diện thương thành: chi tiết.

Mở Chế Độ Khó Bí Cảnh:

🔻Thời gian mở 2 bí cảnh: 12:00 ngày 07/04/2022.

🔻Tụ Bảo Tiên Phủ:

🔻Vị Trí Bí Cảnh: Tại bản đồ Thượng Hoài Thanh Dã.

🔻Vụ Vũ Khâu Lâm:

🔻Vị Trí Bí Cảnh: Tại bản đồ Trường Phụ Uyển.

Cập nhật thông tin vật phẩm rơi của 2 bí cảnh tại "Bí Cảnh Chí Quái Phổ":

Cập Nhật Sự Kiện Lễ Phục Sinh:

Cập Hoạt Động "Đấu Xuân Điêu": Người chơi di chuyển về Thành Giang Độ tại NPC Liêu Bộ Đầu (760,-573) để hoàn thành 1 lần đấu. Điểm nhận được từ hoạt động có thể di chuyển đến NPC Liễu Thanh Thanh tại Bộ Vân Châu hoặc Khu Thành Giang Đô đổi vật phẩm:

🍁Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 06:00 ngày 07/04/2022 đến 06:00 ngày 28/04/2022.

Cập Hoạt Động "Kéo Co": Người chơi di chuyển về Thành Giang Độ tại NPC Quy Tiểu Nhị (781,-5) để hoàn thành 1 lần kéo co. Điểm nhận được từ hoạt động có thể di chuyển đến NPC Liễu Thanh Thanh tại Bộ Vân Châu hoặc Khu Thành Giang Đô đổi vật phẩm

🍁Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 06:00 ngày 07/04/2022 đến 06:00 ngày 28/04/2022.

Cập Hoạt Động "Xuân Hồi Mịch": Người chơi di chuyển về Bộ Vân Châu truy tìm vật phẩm "Mất Đi Trứng Màu" để nhận được nguyên liệu "Toái Đản Xác", đem nguyên liệu đến NPC Đồ Tháp Kéo (-56, -37) để đổi các vật phẩm tương ứng.

🍁Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 06:00 ngày 07/04/2022 đến 06:00 ngày 28/04/2022.

🍁Truy tìm vật phẩm "Mất Đi Trứng Màu":

🍁NPC Đồ Tháp Kéo (-56, -37)

Cập nhật giao diện "Bí Văn Sách": 

🍁Mở ra Mảnh Bí Văn Nhất Cửu Ngũ (Mảnh Bí Văn Tàn Phiến Cấp 195).

🍁Cập nhật thêm nguyên liệu Thụy Linh Tinh - Nhất Cửu Ngũ: Dùng để đổi Rương Lịch Thế Nhậm Hiệp 195 trong Bí Văn Sách.

🍁Thay đổi Mảnh Vỡ Bí Văn Động Thái:

  • 1 Mảnh Vỡ Bí Văn Động Thái chuyển thành 8 Mảnh Bí Văn Tàn Phiến - Nhất Cửu Ngũ.
  • Nâng cao: 1 Mảnh Vỡ Bí Văn Động Thái chuyển thành 10 Mảnh Bí Văn Tàn Phiến - Nhất Bát Linh.

Cập nhật thêm vật phẩm tại nhiệm vụ: 

🍁Thanh Đăng Độ Hồn - Thủ Lĩnh Chiến: Có xác suất rớt Trang Bị Phẩm Chất Đẳng Cấp 195 và nguyên liệu "Phù Kim Thúy Vũ" dùng để chế tạo Trang Bị 195.

🍁Treo Thưởng Huyết Lộ Vi Hàng Tuần: Có xác suất rớt Trang Bị Phẩm Chất Đẳng Cấp 195 và nguyên liệu "Phù Kim Thúy Vũ" dùng để chế tạo Trang Bị 195.

Cập nhật thêm vật phẩm Phù Chú, Đá Khảm, Đá Nâng Cấp, Ngọc,... tại giao diện "Túi Càn Khôn":

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame