logo

Thanh Long Sát Vật Công Thành thục chiến kỹ sáo lộ là nỗi khiếp sợ của ác nhân.
Huyền Vũ Tượng Phòng Ngự Chuyên tu phòng hộ hóa thân Kim Thành để trấn non sông.
Kìm Vấn Vật Công Dung hội võ thuật Thần Nông với rượu. Thế đánh vừa nhanh vừa mạnh.
Túy Vấn Phòng Ngự Mượn rượu tăng cường thân pháp, tôi luyện trí lực.
Thần Hồng Quyết Pháp Công Đệ tử Chính Nhân chân nhân, sử dụng kiếm khí đả thương địch thủ từ xa.
Phi Tinh Thiên Vật Công Đệ tử Chính Nhân chân nhân, sử dụng kiếm khí cận chiến đả thương địch thủ.
Tam Lục Cầm Vật Công Tiếng đàn nao lòng dịch chuyển ngũ hành tiêu diệt kẻ xấu.
Động Uyên Thư Hỗ Trợ Dùng âm để giải trừ tà tâm, dùng khí tăng cường linh lực.
Linh Phù Chú Vật Công Sở hữu kỹ năng triệu gọi linh thú hỗ trợ tấn công cùng ma pháp thông thường.
Oa Thánh Chú Hỗ Trợ Chuyên dùng thuật chú chữa trị. Triệu gọi linh thú hỗ trợ hồi phục linh khí.
Cổ Huyết Bí Chú Vật Công Trường phái chuyên dùng bùa chú làm suy yếu địch, mạnh về tốc độ và gây suy linh lực đối phương.
Thánh Phù Cổ Chú Hỗ Trợ Chuyên môn trị liệu bằng cổ thuật. Hoán đổi sinh lực để gia tăng khả năng chữa trị bằng ma pháp cổ.