Giới Thiệu Môn Phái

logo

Linh Ngọc Kim Đao Tấn Công Sở trường tấn công, xuất đao nhanh gọn gây lượng sát thương cao với nhiều tuyệt kỹ đa dạng.
Kim Sơn Bất Động Phòng Ngự Sở trường phòng thủ, đem tinh thạch chi lực lưu chuyển đến toàn thân khiến khả năng phòng ngự tăng cao.
Hoa Phi Hoa Tấn Công Sở trường công kích, am hiểu Ngự Sử Hoa Mộc Linh, tấn công phát ra lượng lớn sát thương.
Hương Vân Nhiễu Trị Liệu Sở trường trị liệu, đem hoa cỏ vạn vật chuyển hóa chi lực hồi phục sinh mệnh cho bản thân và đồng đội.
Long Thành Phi Tướng Tấn Công Thành thục chiến kỹ sáo lộ là nỗi khiếp sợ của ác nhân.
Huyền Võ Hộ Thân Phòng Ngự Chuyên tu phòng hộ hóa thân Kim Thành để trấn non sông.
Đan Kiệt Cửu Vấn Tấn Công Dung hội võ thuật Thần Nông với rượu. Thế đánh vừa nhanh vừa mạnh.
Mính Đính Quyết Phòng Ngự Mượn rượu tăng cường thân pháp, tôi luyện trí lực.
Thần Hồng Quyết Pháp Công Đệ tử Chính Nhân chân nhân, sử dụng kiếm khí đả thương địch thủ từ xa.
Phi Tinh Thiên Tấn Công Đệ tử Chính Nhân chân nhân, sử dụng kiếm khí cận chiến đả thương địch thủ.
Tam Lục Cầm Tấn Công Tiếng đàn nao lòng dịch chuyển ngũ hành tiêu diệt kẻ xấu.
Động Uyên Thư Hỗ Trợ Dùng âm để giải trừ tà tâm, dùng khí tăng cường linh lực.
Linh Phù Chú Tấn Công Sở hữu kỹ năng triệu gọi linh thú hỗ trợ tấn công cùng ma pháp thông thường.
Oa Thánh Chú Hỗ Trợ Chuyên dùng thuật chú chữa trị. Triệu gọi linh thú hỗ trợ hồi phục linh khí.
Cổ Huyết Bí Chú Tấn Công Trường phái chuyên dùng bùa chú làm suy yếu địch, mạnh về tốc độ và gây suy linh lực đối phương.
Thánh Phù Cổ Chú Hỗ Trợ Chuyên môn trị liệu bằng cổ thuật. Hoán đổi sinh lực để gia tăng khả năng chữa trị bằng ma pháp cổ.