HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI CÁC GÓI TU TIÊN

banner top HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI CÁC GÓI TU TIÊN
Tin Tức
HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI CÁC GÓI TU TIÊN
10/5/2021 2:14:55 PM

HỖ TRỢ CHUYỂN THỜI GIAN CHƠI THÀNH LINH TỆ KHÓA

  • Do Cổ Kiếm Kỳ Đàm đang miễn phí Tu Tiên cho Quý Tiên Gia nên NPH xin thông báo hướng hỗ trợ chuyển đổi thời gian chơi thành Linh Tệ Khóa.
  • Hỗ trợ chuyển đổi thời gian chơi thành Linh Tệ khóa cho người chơi đã nạp thời gian chơi hoặc đã kích hoạt mã combo pre-order trước ngày 01/10.

Tỷ lệ chuyển đổi: 1 ngày chơi = 68 Linh Tệ khóa, mỗi tháng mỗi tài khoản được hoàn trả tối đa 1680 Linh Tệ khóa (tương đương 168.000 VNĐ).

Cách nhận Linh Tệ Khóa: NPH sẽ gửi trực tiếp Linh Tệ Khóa vào game, Tiên Gia đăng nhập vào game Chọn Trung Tâm Lễ Bao để nhận.

Thời gian gửi Linh Tệ khóa: Từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng, riêng trong tháng 10 sẽ gửi Linh Tệ khóa từ ngày 5 đến ngày 10

🍁Quý Tiên Gia có thể tham khảo danh sách tài khoản, số ngày chơi (trả phí) còn lại và số Linh Tệ khóa hoàn trả mỗi tháng tại link: Danh Sách Hỗ Trợ Chuyển Đổi.

Lưu ý:

🍁Chỉ hỗ trợ cho ngày chơi mà người chơi đã nạp hoặc kích hoạt gói combo-preorder, không hỗ trợ cho ngày chơi miễn phí.

🍁Đối với những tài khoản còn dư dưới 30 ngày chơi sẽ được nhận đủ số Linh tệ khóa trong tháng 10 (Không quá 1680 Linh Tệ Khóa).

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.