HOÀN TẤT GỬI QUÀ BÙ LỖI NHẬN SAI TRANG BỊ

banner top HOÀN TẤT GỬI QUÀ BÙ LỖI NHẬN SAI TRANG BỊ
Tin Tức
HOÀN TẤT GỬI QUÀ BÙ LỖI NHẬN SAI TRANG BỊ
8/19/2021 7:01:18 PM

DANH SÁCH ĐÃ GỬI QUÀ 

Lộc Nhi đã kiểm tra trên hệ thống đúng thông tin và hoàn tất gửi quà bù đến các Tiên Gia tham gia bí cảnh Huyền Cửu Ngọc Phủ vào ngày 29/07/2021 - nhận sai trang bị của môn phái chưa ra mắt. 

Danh sách Tiên Gia đã nhận quà bù qua hệ thống "Hộp Thư" trong game như sau:

1. Tên Nhân Vật: MingYuan

 • Quà Đã Gửi: Cự Huyết Thạch Phát.

2. Tên Nhân Vật: Centella

 • Quà Đã Gửi: Cự Huyết Thạch Phát.

3. Tên Nhân Vật: Yoyo

 • Quà Đã Gửi: Bính Đế Thạch Phát.

4. Tên Nhân Vật: Limbo

 • Quà Đã Gửi: Bính Đế Thạch Phát.

5. Tên Nhân Vật: Gia Lạc

 • Quà Đã Gửi: Bính Đế Thạch Phát.

6. Tên Nhân Vật: LâmNhậtTiến

 • Quà Đã Gửi: Bính Đế Thạch Phát.

7. Tên Nhân Vật: ๖DaoDaoღ

 • Quà Đã Gửi: Bính Đế Thạch Phát.

8. Tên Nhân Vật: LyDiễm

 • Quà Đã Gửi: Bính Đế Thạch Phát và Tinh Lệ Thạch Phát.

           

9. Tên Nhân Vật: ❖Rᾱʊ༑ßḁċ

 • Quà Đã Gửi: Bính Đế Thạch Phát.

10. Tên Nhân Vật: Sinon

 • Quà Đã Gửi: Tinh Lệ Thạch Phát.

11. Tên Nhân Vật: Tsu

 • Quà Đã Gửi: Ám Hỏa Thạch Phát.

12. Tên Nhân Vật: Shiro

 • Quà Đã Gửi: Ám Hỏa Thạch Phát.

13. Tên Nhân Vật: VôDanh

 • Quà Đã Gửi: Cự Huyết Thạch Phát.

14. Tên Nhân Vật: CLㅤThậpThất

 • Quà Đã Gửi: Ngân Yết Thạch Phát.

15. Tên Nhân Vật: "ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ."

 • Quà Đã Gửi: Ngân Yết Thạch Phát.

16. Tên Nhân Vật: CLㅤNavy

 • Quà Đã Gửi: Ngân Yết Thạch Phát.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.