HOÀN TẤT HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI GAME VÀ ĐÓNG MÁY CHỦ

banner top HOÀN TẤT HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI GAME VÀ ĐÓNG MÁY CHỦ
Tin Tức
HOÀN TẤT HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI GAME VÀ ĐÓNG MÁY CHỦ
9/8/2022 2:14:53 PM

【THÔNG BÁO】- HOÀN TẤT HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI VÀ

ĐÓNG MÁY CHỦ

Kính gửi Tiên Gia,

 

Ban Quản Trị đã hoàn tất hỗ trợ chuyển đổi game theo như thông tin người chơi đã đăng ký (Từ ngày 01/08 - 31/08/2022) đồng thời sẽ đóng máy chủ - chính thức ngừng phát hành sản phẩm Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online sớm hơn so với dự kiến. Một lần nữa BQT cám ơn tất cả Quý Tiên Gia đã ủng hộ sản phẩm trong suốt thời gian qua. Lịch trình đóng máy chủ như sau:

Ngày 09/09/2022: Hoàn tất hỗ trợ chuyển đổi game và đóng máy chủ.