Hướng dẫn - Cách Tạo Tài Khoản

Cách Tạo Tài Khoản

Đăng Ký Tài Khoản
 
     🍁 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DZOGAME (DZOID) 🍁
 
 Để đăng ký tài khoản Dzo ID, bạn vui lòng làm theo hướng như sau:
👉 Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://id.dzogame.vn/register.aspx để tiến hành đăng ký.
 
👉 Bước 2: Nhập các thông tin theo mẫu:
   🔸 Tài khoản DzoID: Điền email hoặc số điện thoại (mã kích hoạt sẽ được gửi qua đây nên cần thông tin chính xác).
   🔸 Mật khẩu: Điền mật khẩu từ 6 đến 20 ký tự.
   🔸 Nhấn đồng ý để nhận mã kích hoạt.
*Lưu ý: Email/Số điện thoại dùng để đăng ký cũng sẽ là ID đăng nhập của tài khoản DzoID.
 
👉 Bước 3: Kích hoạt tài khoản DzoID
 Sử dụng mã kích hoạt được hệ thống gửi vào email/số điện thoại đăng ký để nhập vào ô “Mã kích hoạt” rồi click lệnh kích hoạt Tài khoản.
 
👉 Bước 4: Bổ sung thông tin Cá nhân:
 
Sau khi kích hoạt tài khoản các bạn sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin cá nhân gồm:
   🔸 Họ Tên:
   🔸 Ngày, tháng, năm sinh:
   🔸 Giới tính:
   🔸 Thông tin CMND:
 
Hoàn thành các bước trên là các bạn đã có một tài khoản DzoID để có thể bắt đầu chơi game! Chúc các bạn chơi game vui vẻ!