Hướng dẫn - Tải Bằng DzoLauncher

Tải Bằng DzoLauncher

Bước 1: Sau khi bấm nút DownLoad, file cài đặt sẽ xuất hiện tại đây!

 

                   

Bước 2: Nhấp vào File Dzogame_setup.exe để cài đặt. Vui lòng chọn ổ đĩa có dung lưọng trống gần 70GB.

Sau khi cài đặt thành công giao diện sẽ hiển thị:

           

Bước 3: Khởi động Launch Dzogame: Tại đây đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập tài khoản đã có sẵn trước đó

Chọn Game 👉 Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Bước 4: Nhấp Cổ Kiếm Kỳ Đàm 👉 Chọn Download 👉 Chọn đường dẫn để lưu file

Sau khi chọn đường dẫn lưu file sẽ xuất hiện giao diện: