Hướng dẫn - Tải Game

Tải Game

TẢI CỔ KIẾM KỲ ĐÀM ONLINE

1. Tải bằng DzoLauncher:                                                   2. Tải bản đầy đủ(F.Share):

                                             

Hướng dẫn tải bằng DzoLauncher                                     Hướng dẫn tải bản đầy đủ(F.Share)

PHẦN MỀM HỖ TRỢ CARD ĐỒ HỌA

                                                                               

Trình Điều Khiển                     Trình Điều Khiển                         Trình Điều Khiển                   Phần mềm Direct X

Card Đồ Họa Intel                   Card Đồ Họa Nvidia                    Card Đồ Họa AMD                         

                                                                                 

CẤU HÌNH MÁY TỐI ƯU HÓA

Dung lượng: Ổ đĩa trống 70GB.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.