KỸ NĂNG MÔN PHÁI VERSION 1.1

banner top KỸ NĂNG MÔN PHÁI VERSION 1.1
Tin Tức
KỸ NĂNG MÔN PHÁI VERSION 1.1
11/15/2021 11:09:15 AM

KỸ NĂNG MÔN PHÁI VERSION 1.1

KHẮC PHỤC LỖI VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ

DIỆU PHÁP

 • TAM THẬP LỤC CHƯƠNG

 Ngũ Âm Phồn Hội: Điều chỉnh sát thương lên mục tiêu giảm từ 8 xuống 7.

 Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Trùng Minh: Điều chỉnh sức mạnh khi bạo kích tăng từ 5% lên 10%, đồng thời tỷ lệ bạo kích tăng 9%.

 Tố Cầm Loan Ca: Khi có mục tiêu trong phạm vi thi triển mới có thể phóng thích

 Mộc Phật Độ Hỏa: Khắc phục lỗi và điều chỉnh nhận gấp đôi tỷ lệ ra Sí Hỏa. Số sát thương lên mục tiêu của Tiễn Xạ Mộc Phật Độ Hỏa tăng từ 3 lên 4

 Ngũ Linh Hợp Đạo Trận: Điều chỉnh hiệu quả giảm sát thương nhận từ 25% thành 50%, thời gian hiệu quả 7 giây, thời gian hồi kỹ năng 60 giây.

Tàn Quyển - Quy Khứ Lai: Điều chỉnh Ngũ Linh Hợp Đạo Trận thời gian hồi chiêu giảm từ 60 xuống 30 giây, thời gian duy trì 10 giây tăng lên 23 giây, trong trận hiệu quả giảm thương 10% tăng lên 15%

 Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Bàng Hành: Mỗi Chùy Âm tăng sát thương chiêu thức 20% lên thành 25%.

 Tiêu Vĩ Lưu Tuyền: Khắc phục việc chiêu thức này ảnh hưởng đến thời gian hồi skill chung của một số chiêu thức, đồng thời hủy bỏ thời gian hồi skill chung của một số chiêu thức như Mộc Phật Độ Hỏa/Thương Giang Long Ngâm.

🍁Xóa phần mô tả Chiêu Hoa Lôi Âm trong tư chất phái. 

 Huyền Khấu Thương Thanh: Khắc phục bị lỗi liên tục phóng thích sát thươngNgũ Âm Phồn Hộikhông chính xác ở trong trạng thái “Vạn Pháp Quy Đạo·Kỷ"

🍁Khắc phục lỗi 【Lưu Hỏa】【Thu Thủy】 trong tình huống đặc biệt sẽ không cộng dồn【Tiêu Vĩ Lưu Tuyền】.

🍁Sát thương trong môi trường lịch thế tăng 3%.

 

 • ĐỘNG UYÊN THƯ

 Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Bích Triều Sinh: Điều chỉnh thành mỗi 8 giây hồi phục 1% pháp lực. 

   Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Hậu Thổ/Vạn Vật Sinh: Điều chỉnh thời gian hồi chiêu thành 60 giây

Tàn Quyển - Thanh Dương Hồi Chiếu: Khắc phục lỗi và điều chỉnh lượng trị liệu Dương Xuân không chính xác.

Tàn Quyển - Tấu U Hoàng: Tăng thêm hiệu quả "Ngọc Lâu Xuân Hiểu" và hiệu quả “Đạo Pháp Tự Nhiên” sẽ cho thêm mục tiêu hiệu quả duy trì hồi phục sinh mệnh. 

 

THIÊN CANG

 • LONG THÀNH PHI TƯỚNG

Hiện tại “Hàng Long Quyết Biến Chiêu”“Trấn Long Quyết Biến Chiêu” sẽ hiển thị trong thanh trạng thái. 

 Bách Chiến Long Hồn: Số mục tiêu nhận sát thương từ biến chiêu trong Chuyên Tinh Tấn Công sẽ tăng từ 5 lên 6Sát thương trong môi trường lịch thế Bắc Thần Lưu Viêm Thương tăng lên 12%.

 Đặc Kỹ Tinh UẩnTỏa Vân Quan: Trường Hà Lạc Nhật·Tảo sẽ tăng tỷ lệ bạo kích cho biến chiêu của Thương Long Phá ở đòn tiếp theo.

 Trường Hà Lạc Nhật: Mục tiêu nhận sát thương tăng lên 6.

🍁Tinh Tu Tàn QuyểnPhó Sa Trường: Tăng thêm hiệu quả 0 điểm để Phó Sa Trường không thể tiếp tục đánh lùi mục tiêu.

🍁Khắc phục sự cố khi chọn mục tiêu nằm trong phạm vi, Trương La Võng sẽ đánh qua các mục tiêu khác.

🍁Khắc phục sự cố Trương La Võng chọn mục tiêu khác khi nhấn vào các mục tiêu ngoài phạm vi.

 Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Trượng Uy: Thêm hiệu quả sát thương bạo kích vật lý tăng 50%

 Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Song Anh: Hiệu quả tăng 30% cấp tốc chuyển hóa thành Nắm vững chuyên tinh. Hủy bỏ hiệu quả nộ khí của Bôn Tập, đổi thành tăng sát thương bạo kích trong một lúc

 Tàn quyển Ám Phong Sa: Khi nộ khí lớn hơn 60, sát thương Bách Chiến Long Hồn·Tróc Thanh Long tăng 10%.

 Thương Long Phá: Sát thương của tất cả biến chiêu trong môi trường đấu pháp tăng 12%. 

 Bách Chiến Long Hồn: Sát thương trong môi trường đấu pháp tăng 10%.

 

 • HUYỀN VÕ HỘ THÂN

Số mục tiêu chia sát thương trong phòng ngự sở trường 【Hàng Long Quyết】【Bách Chiến Long Hồn·Tuần Long】giảm từ 8 còn 6.

 Nguyệt Chiếu Trường Thành: Sau khi phản kích thành công sẽ không còn nhận sát thương. Đồng thời hiệu qủa giảm sát thương nhận tăng từ 30% lên 40%.

 Đặc Kỹ Tinh Uẩn - Lược Trận Đề Thương: Xóa hiệu quả tăng 20% tỷ lệ nhìn thấu, tuy nhiên trong thời gian có Đồng Quy mỗi lần phóng thích Hoành Qua Nhất Nộ sẽ cho bản thân hộ thuẫn tương đương với 6% điểm sinh mệnh

 Đặc Kỹ Tinh UẩnMãnh Sĩ Thủ Tứ Phương: Thêm hiệu quả Thủ Tứ Phương thời gian hồi skill giảm 20 giây

 Đặc Kỹ Tinh UẩnVạn Phu Mạc Đương: “Cường hiệu·Đương Quan” thời gian tồn tại từ 10 giây xuống còn 6 giây

 

TRẢM PHONG

 • ĐAN KIỆT CỬU VẤN

 Tàn quyểnYến Lai Bĩ: Điều chỉnh thành tung kỹ năng tạo ra một ký hiệu huyễn ảnh không mang theo hiệu quả công kích, tung thêm lần nữa có thể di chuyển đến vị trí ký hiệu huyễn ảnh

 Đặc Kỹ Tinh UẩnTật Phong Tấn Lôi: Thêm hiệu quả mỗi 3% cấp tốc có thể khiến giới hạn sát thương tối đa tăng thêm 10%

 Đạp Nhật Trục Thiên: Thời gian hồi chịu ảnh hưởng của cấp tốc, đồng thời hủy bỏ thời gian hồi củaĐạp Nhật Trục Thiênvà một số chiêu thức.

🍁Tham Lam Trảm】khi xuất chiêu sẽ mang theo hiệu quả miễn khống tạm thời. 

🍁【Quyền Vân Trảm】kiểu chữ sát thương 4 đoạn tụ lực điều chỉnh thành kiểu chữ sát thương đặc biệt. 

 Tật Phong Thức: Khi thi triển có thể lập tức sinh ra 2 huyễn ảnh, nhưng thời gian phóng thíchTáp Đạp Lưu Tinhsẽ không sinh ra thêm huyễn ảnh nữa

 Bá Vương Thức: Sau khi thi triển có thể nhận được 6 tầng hiệu quả “Bá Vương”.

 Đặc Kỹ Tinh UẩnKinh Không: Dựa vào lượng Hào Trảm để tăng sát thương cơ bản, lượng tăng tối đa thành 28%

 Đối Ảnh Kỷ Hà: Sát thương trong môi trường lịch thế tăng 6%. Đặc Kỹ Tinh UẩnDực Nhật Thứcrút ngắn thời gian hồi của Phá Phong Sinh Linh TửuBá Vương Thức còn 2.4 giây

 

 • MÍNH ĐÍNH QUYẾT

 Tàn quyểnNgọa Thanh Sơn: Sẽ không tăng sát thương lên 110% nữa.

Trịch Lưu Quang: Rút ngắn thời gian thu chiêu (Rút ngắn 350ms)..

Yến Phản Thân: Thời gian trào phúng tăng từ 1 giây lên 3 giây.

 Bạch Hồng Hóa Ảnh: Điều chỉnh đẳng cấp mục tiêu mà huyễn ảnh có thể khiêu khích, quái vật đẳng cấp tinh anh trở lên sẽ không chịu ảnh hưởng khiêu khích của huyễn ảnh nữa. Bán kính tăng lên 2 thước

🍁Khi【Trịch Lưu Quang】nhắm trúng 3 mục tiêu, thù hận tạo thành sẽ tăng 400%.

🍁Tàn quyểnNgọa Thanh Sơn: Thời gian tái kích hoạt thành 45 giây.

🍁Khắc phục Ngọa Thanh Vân vừa kết thúc thì sát thương sau đó không thể bị miễn nhiễm với Minh Cầm Độ Tuyết.

 

TI MỆNH

 • HOÁN LINH CHÚ

🍁Tăng cường các kỹ năng sử dụng phù văn của Nữ Oa

 Nguyên Dương Kế Minh: Sát thương trong môi trường đấu pháp tăng 45%

 Lưu Diễm·Minh Thị&Bôn Đột·Minh Thị: Sát thương trong môi trường đấu pháp giảm 3%Sát thương trong môi trường đấu pháp củaBạch Nhật tăng 12%. 

Tàn quyểnThiên Kiếp Luân Chuyển: Thêm hiệu quả khi tung Bạch Nhật khiến mục tiêu bị hiệu quả giảm 20% lượng trị liệu, duy trì 8 giây

Nguyên Dương Kế Minh: Thêm hiệu quả sau khi tung kỹ năng, bản thân và Minh Thị nhận được hiệu quả miễn dịch khống chế, duy trì 6 giây

 Hoán Linh Quy: Thời gian hiệu quả trong môi trường đấu pháp giảm xuống còn 8 giây

🍁Trạng thái “Nguyên Dương Kế Minh” và Nguyên Dương Kế Minh trong tàn quyểnKiếp Tận Linh Sinhmang theo hiệu quả “Trú Tình” chỉ có thể có hiệu lực trong trạng thái chiến đấu

 Đặc Kỹ Tinh UẩnVũ Tống Quy Hồng:  Trong thời gian hiệu lực sẽ nhận được hiệu ứng sớm hơn

 Bạch Nhật: Thêm hiệu quả trong trạng thái Thiên Kiếp Vạn Hác, sát thươngBạch Nhậttăng 120%, tiêu hao 1 tầng nạp năng lượng Nguyên Dương Kế Minh đồng thời không cung cấp năng lượng Nguyên Dương Kế Minh

 Đặc Kỹ Tinh UẩnHóa Sinh: Tỷ lệ tung ra Băng Trụy Ấn tăng 20%, sát thương bạo kích tăng đến 25%.

Ngọc Hồng Thanh Tuyệt: Lượng hồi phục trong môi trường đấu pháp giảm 50%. 

 Đặc Kỹ Tinh UẩnVũ Tống Quy HồngHiệu quả giảm sát thương nhận giảm từ 35% xuống 25%. 

Hoán Linh Quy: Khắc phục lỗi bị vô hiệu ở một số cảnh

🍁Đặc Kỹ Tinh Uẩn【Kiếp Tận Sinh Linh】, Thiên Kiếp Vạn Hác sẽ trực tiếp kích phát 2 tầng hiệu quả “Trú Tình”.

🍁Trong môi trường Lịch Thế, sát thương của Bạch Nhật tăng 12%.

🍁Trong môi trường Lịch Thế, sát thương của Băng Trụy Ấn tăng 10%.

🍁Trong môi trường Lịch Thế, sát thương của Hoàng Điệp Ấn tăng 10%.

🍁Trong môi trường Lịch Thế, sát thương của Hoằng Quang và Hoằng Quang·Doanh Quang tăng 10%.

 

 • OA THÁNH CHÚC DO CHÚ

 Đạm Đãng Tình Huy: Thời gian duy trì hiệu quả “Đạm Đãng Tình Huy” rút ngắn từ 10 giây còn 5 giây, lượng hồi máu mỗi giây của lá chắn tương ứng tăng 100%

Tàn quyểnPhi Nhứ Khinh: Giảm 30% pháp lực tiêu hao của Linh Lạc, giảm thời gian hồi skill Thiên Hồng 40%

 Đặc Kỹ Tinh UẩnThiên Hồng: Lượng trị liệu tăng 25%.

 Doanh Nhật: khắc phục lỗi thao tác có thể bị gián đoạn. Nâng cao tài nguyên chuyên tinh của Nghê Quang, Chiêu Lam và hiệu quả hồi phục trực tiếp.

 Đặc Kỹ Tinh UẩnMãn Đình Phương: Lượng trị liệu tăng 15%, sau khi sử dụng điểm nắm vững chuyên tinh bản thân tăng 25%, duy trì 8 giây

 Tàn quyểnLạc Anh: Tăng giới hạn sinh mệnh tối đa  và giới hạn hồi phục sinh mệnh (Dựa trên lượng sinh mệnh tối đa của bản thân)

Tàn quyểnThừa Nhật: Tối ưu hóa tính thực tế của kỹ năng.

 

CHÚ ẨN

 • YỂU MINH CỔ CHÚ

【Ỷ Nguyệt Thương·U】điều chỉnh thành có thể tiêu hao hiệu quả kích phát “Ỷ Nguyệt Thương·U” trong lúc phóng thích【Ỷ Nguyệt Thương】Khi “Ỷ Nguyệt Thương·U” đạt đến số tầng giới hạn tối đa, có thể do Minh Yên Trảm, Huyền Nguyệt Trảm, Phệ Tâm Cổ kích phát thêm. 【Ỷ Nguyệt Thương】thời gian thi pháp sẽ chịu ảnh hưởng cấp tốc điều chỉnh theo phương thức kết toán. 

🍁Tốc độ thao tác Ỷ Nguyệt Thương·U điều chỉnh thống nhất với Ỷ Nguyệt Thương, chịu ảnh hưởng của cấp tốc.

 Huyền Nguyệt Trảm: Xóa tỷ lệ 10% hiệu quả hồi phục gấp đôi Chú Cổ, khí lực tiêu hao giảm từ 27 xuống 23 điểm

 Đặc Kỹ Tinh UẩnTỉnh Thần Cổ: Điều chỉnh hiệu quả thành “Phệ Tâm Cổ”, khi “Phi Nga Cổ” tạo thành sát thương lần lượt có xác suất 28%, 18% và nhận được hiệu quả “Tỉnh Thần Cổ”. Khi Chú Cổ dưới 6 điểm, sẽ tiêu hao hiệu quả “Tỉnh Thần Cổ”, nhận được Chú Cổ, tối đa có thể chồng 4 tầng

 Đặc Kỹ Tinh UẩnKhiên Mệnh Ngẫu: Điều chỉnh thời gian hồi thành 30 giây, không còn chịu ảnh hưởng của cấp tốc, tỷ lệ phân thân tăng 30%

 Ám Ảnh Tây Thân: Điều chỉnh hiệu quả trong môi trường đấu pháp, khi kết thúc phụ thể sẽ gây thêm sát thương, lượng sát thương tương đương với 28% tổng sát thương mục tiêu nhận được trong lúc phụ thể

 Đặc Kỹ Tinh UẩnPhi Nga CổSửa lỗi Phệ Tâm Cổ có lúc không thể khuếch tán số tầng một cách chính xác. Sát thương tăng 22%.

 Đặc Kỹ Tinh UẩnU Minh Sinh Diệt·Vĩnh Cách: Sát thương trong môi trường đấu pháp tăng 18%.

 

 • THÁNH HỰU HUYỆT TẾ

🍁Tăng tài nguyên chuyên tinh của Hải Vụ TàngCổ Vụ.

 Dẫn Huyết Chú: Lượng trị liệu trong môi trường Lịch thế tăng 135% (không bao gồm phần sinh mệnh tăng thêm)

 Cổ Vụ: Lượng trị liệu trong môi trường Lịch thế giảm 35%, trong môi trường đấu pháp giảm 20%

 Linh Xà Dẫn: Thời gian hồi thống nhất điều chỉnh thành 30 giây, đồng thời lượng trị liệuCổ Vụtrong thời gian Linh Xà tồn tại tăng 55%.

🍁🍁Lượng trị liệu của các Đặc Kỹ Tinh UẩnĐằng Xà Thừa Vụ,Thân Ký Tam Đồ,Đằng Xà Ẩm Lộtrong môi trường lịch thế tăng 200%, đồng thờiĐằng Xà Thừa VụĐằng Xà Ẩm Lộsẽ không giảm thời gian hồiLinh Xà Dẫn

Di Thương Chú: Khi nhận được sát thương vượt quá gấp đôi điểm sinh mệnh bản thân, sẽ không kích phát hiệu quả “Hồi Thiên.

🍁Hiệu quả trị liệu Dẫn Huyết Chú do【Tế Lưu Niên】Đặc Kỹ Tinh uẩn【Cấp Cảnh Lưu Niên】gây ra tăng đến 15%. 

🍁Lượng trị liệu【Dẫn Huyết Chú】trong môi trường đấu pháp tăng 36% (không bao gồm phần điểm sinh mệnh tăng thêm). 

🍁Thời gian duy trì “Di Thương Chú” tăng đến 150 giây 

NGỰ KIẾM

 • THẦN HỒNG QUYẾT

【Tiên Thiên Dưỡng Mệnh Trận】: Trong môi trường đấu pháp giảm 40% lượng hồi phục. Tăng tỷ lệ chuyển hóa chỉ số nắm vững chuyên tinh dựa trên điểm sát thương

 Kiếm Ảnh Ngưng Thần: Số mục tiêu nhận sát thương trong môi trường lịch thế tăng từ 4 lên 6

 Lưỡng Nghi Hóa Thanh Trận: Tối ưu hóa hiệu ứng thi triển chiêu thức và chiêu kế tiếpVạn Kiếm Triều Nguyên.

【Vũ Hạc Dao】: Tăng bán kính phạm vi sát thương lên 4m, mục tiêu nhận sát thương tăng lên 6.Vũ Hạc Daosố tầng nạp năng lượng cơ bản tăng đến 4 tầng

Vân Long Kích: Trong thời gian niệm cho phép thông quaHóa Vân Vô TíchNé tránh)】để ngắt

 Kiếm Ảnh Ngưng Thần: Bán kính sát thương tăng lên 4m

🍁Lượng cấp tốc của “Hạc Lệ” điều chỉnh thành: mỗi 1% cấp tốc tăng 0.2% sát thương bạo kích

 Đặc Kỹ Tinh UẩnNgọc Long Hàn: Nếu nhắm trúng mục tiêu có điểm sinh mệnh thấp hơn 50%, hiệu quả “Hạc Lệ” mỗi tầng tăng 16%

 Huyền Ngưng Kiếm: Khi thi triển có thể nhận được hiệu quả “Kiếm Ý Ngưng”, đạt đến tầng 2 có thể thi triển Huyền Ngưng Kiếm thứ ba không tiêu hao chân khí, lập tức hồi phục 1 ô kiếm ý

 Đặc Kỹ Tinh UẩnHồng Mông Tàng Kiếm Tích: Kiếm Ảnh Ngưng Thần trong môi trường lịch thế sát thương tăng đến 22%

 Đặc Kỹ Tinh UẩnDiễn Chân: “Hồng Mông Kiếm Khí” sát thương trong môi trường lịch thế tăng 100%.

 • PHI TINH THIÊN

 Đặc Kỹ Tinh UẩnSương Hoa: Sát thương của“Hàn Tiêu” tăng đến 86%

 Khước Tà Kiếm Thức: Sát thương trong môi trường lịch thếtăng 30%.

 Ngự Vân Kiếm Thức: Tăng phạm vi sát thương và điều chỉnh động tác của chiêu thức

 Thái Sơ Trấn Nguyên: Rút ngắn lượng lớn thời gian hồi chiêu.

 Kiếm Ảnh Xung Đấu: Hiệu quả hôn mê có thể tác động với kẻ địch trong phạm vi bán kính 4m

 Thiên Sơn Tuyết Tịch: Thi triển sẽ không thể kết thúc trạng thái “Vô Ngã” sớm hơn được

 Đặc Kỹ Tinh UẩnHóa Đạo: Đổi thành bạo kích sẽ dựa theo cấp tốc để tăng sát thương; thay đổi mô tả “sát thương” đổi thành “sát thương đặc biệt”

 Thiên Sơn Tuyết Tịch: Hiệu quả trị liệu giảm xuống 30%

 Mai Phong Tà Ảnh: Lượng hồi phục trong môi trường đấu pháp giảm 10%