MỞ BÁN GÓI PHI THĂNG KHAI QUANG

banner top MỞ BÁN GÓI PHI THĂNG KHAI QUANG
Tin Tức
MỞ BÁN GÓI PHI THĂNG KHAI QUANG
3/10/2022 2:46:41 PM

MỞ BÁN GÓI PHI THĂNG KHAI QUANG

Người chơi có thể mua Gói Phi Thăng Khai Quang tại giao diện thương thành trong game vào lúc 08:00 ngày 17/03/2022.

Sau khi mua và sử dụng Gói Phi Thăng sẽ xuất hiện giao diện thăng cấp như ảnh:

Sử dụng Gói Phi Thăng Khai Quang:

1. Đột phá cấp độ từ Sơ Khuy 1 lên Khai Quang 1 Tầng (Mở toàn bộ tính năng phù hợp với cấp độ)

2. Nhận bộ trang bị PVE phẩm chất trang bị cấp 150. (Đại Đạo Khải Hành Hạp - Toàn Trang)

3. Nhận thưởng nhiệm vụ tân thủ thông qua giao diện Hộp Thư.

4. Trực tiếp trải nghiệm toàn bộ cốt truyện Lưu Hoa Cung.

5. Mở toàn bộ kỹ năng nhân vật, tàn quyển, bí cảnh tiểu đội và đoàn đội cấp độ Khai Quang.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame