NHẬN DANH HIỆU MINH KỲ TIÊN PHƯỢNG

banner top NHẬN DANH HIỆU MINH KỲ TIÊN PHƯỢNG
Tin Tức
NHẬN DANH HIỆU MINH KỲ TIÊN PHƯỢNG
3/15/2022 10:01:44 AM

NHẬN DANH HIỆU ĐỘNG THÁI GIỚI HẠN

MINH KỲ TIÊN PHƯỢNG

Nhận Danh Hiệu Động Thái Minh Kỳ Tiên Phượng sẽ kết thúc vào lúc 05:00 ngày 17/03/2022.

Người chơi sở hữu các bộ thời trang theo chủ đề nhận được Danh Hiệu Động Thái Giới Hạn "Minh Kỳ Tiên Phượng".

Điều kiện nhận Danh Hiệu Giới Hạn:

1. Sở hữu Tọa Kỵ Minh Kỳ Tiên Phượng.

2. Sở hữu 1 trong 4 bộ thời trang chủ đề "Sơn Hà Cẩm"

  • Hoa Cẩm Chiêu Hi
  • Phượng Cẩm Tình Nghê
  • Đồng Cẩm Liên Tiêu
  • Vân Cẩm Thanh Đồng

3. Sở hữu 1 trong 4 bộ phụ kiện:

  • Hoán Ảnh Tiêu Huy
  • Bán Tộc Triều Hà
  • Tằng Nhiễm Tich Huy
  • Thiển Chước Thanh Thự

 

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện, danh hiệu sẽ tự động kích hoạt, người chơi chọn Nhân Vật -> Hàm Tước để kiểm tra và hiển thị danh hiệu.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame