NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 02/12

banner top NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 02/12
Tin Tức
NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 02/12
12/1/2021 4:44:39 PM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

NGÀY CẬP NHẬT: 02/12/2021

Cập nhật ngoại trang mới trong giao diện thương thành.

Mở sự kiện: Thái Liên Lộng Hải

  • Vị trí tại Thiên Diệp Liên Đài - Bộ Vân Châu

  • Tham gia và hoàn thành bí cảnh nhận được Kim Liên Tử dùng để đổi các đạo cụ tại NPC Kim Thủy Hoa - Bộ Vân Châu.
  • Khi tham gia bí cảnh người chơi được trải nghiệm góc nhìn ngang theo bản đồ.

  • Bản đồ trong bí cảnh:

Khắc phục lỗi hình ảnh "đá rơi" bị mất tại BOSS "Tứ Thủ Can Thi" trong bí cảnh Tẫn Mộc Chi Đình.

Khắc phục lỗi không nhận được vật phẩm "Tứ Phương Linh Uẩn Hạp", người chơi có thể nhận 9 rương thông qua hộp thư trước đó kết liễu boss không nhận được.

Khắc phục lỗi không sử dụng được "Ngũ Âm Phồn Hội" khi "Thủ Thủy" thi triển liên tục.

Khắc phục lỗi rớt sai vật phẩm khi tham gia đánh boss "Lệ Tiêu" tại Lưu Hoa Cung.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame