NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 10/03

banner top NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 10/03
Tin Tức
NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 10/03
3/9/2022 6:36:18 PM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

NGÀY CẬP NHẬT: 10/03/2022

Cập nhật hiệu ứng vũ khí đặc biệt mới trong giao diện thương thành:  chi tiết. 

Mở Chế Độ Khó Bí Cảnh:

🔻Thời gian mở: 12:00 ngày 10/03/2022

🔻Thạch Hỏa Mộng Thân Trủng

🔻Thiên Môn Mê Trận

🔻Phụ Huỳnh Thâm Quật

 

Khởi Tranh Mùa Giải PVP: Tuyền Quang Hội.

Phần thưởng mùa giải đạt các cấp:

🔻Hàm Chân Tu Nguyên: Danh Hiệu Tuyền Quang Khách.

🔻Minh Tinh Kiến Ý: Trang Sức Tử Cừ Du Ảnh Tán.

🔻Chuyển Linh Quy Tiên: Nhóm hình đại diện: Kiếm Ngưng Huy và Lưu Ly Ảnh.

🔻Lăng Hư Vấn Đạo: Danh Hiệu Động Thái - Kiếm Vũ Tuyền Quang. 

Phần thưởng Chiến Đội: Danh Hiệu Toái Tuyền Cơ, Hiệu Ứng Ỷ Mộng Lưu Quang.

Khởi Tranh Mùa Giải PVP Đặc Biệt: Bắt đầu từ phiên bản 2.0.2 đến khi kết thúc phiên bản 2.0.6

10 người chơi đầu tiên và đạt xếp hạng cao nhất nhận được Danh Hiệu Động Thái "Đại Tiên Vương" 

Khởi Tranh Vân Hải Tranh Phong: Sau khi gia nhập Minh Hội, thành viên có thể hoàn thành nhiệm vụ Băng Tinh Liễm Vân thu thập tài nguyên minh hội. Minh Hội tiêu hao tài nguyên để tham gia Vân Hải Tranh Phong cướp đoạt Tiên Đảo, mỗi tuần minh hội chiếm lĩnh Tiên Đảo có thể nhận được và giao dịch tọa kỵ Sở Vân Tiên Chấp.

Cửa hàng trang bị Ban Đầu Thập Châu: Thêm vật phẩm Tàng Nguyên Thạch 1 Đấu Pháp

Thêm phối phương chế tạo Tàng Nguyên Thạch 3 Đấu Pháp tại NPC Khuyết Tinh Vũ

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame