NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 17/03

banner top NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 17/03
Tin Tức
NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 17/03
3/15/2022 8:54:31 AM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

NGÀY CẬP NHẬT: 17/03/2022

Cập nhật ngoại trang giới hạn mở bán 1 tuần trong giao diện thương thành.

Bộ ngoại trang giới hạn mở bán 1 tuần và ưu đãi giảm giá 30% từ 06:00 ngày 17-03-2022 đến 06:00 ngày 24 -03-2022.

Nhân Vật Nữ hoặc Thiếu Nữ Loli:

  • Tóc Vàng - Phiến Vũ Kim Linh.
  • Bộ ngoại trang nữ - loli: Kim Vũ Huyền Thường - sở hữu hiệu ứng Ô Y Kim Vũ: Dùng để hóa thân thành Ô Kim Yến.

Nhân Vật Nam:

  • Tóc Vàng - Ngô Đồng Thu Phong.
  • Bộ ngoại trang nam: Ô Y Cổ Phục - sở hữu hiệu ứng Ô Y Kim Vũ: Dùng để hóa thân thành Ô Kim Yến.

 

Trong khoảng thời gian bắt đầu lúc 06:00 ngày 17-03-2022 đến hết ngày 20-03-2022, diễn ra sự kiện BONUS nhận thưởng mở bán ngoại trang giới hạn.

🔻Người chơi sở hữu 1 trong 4 món thời trang sau sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.

  • Ô Y Cổ Phục - Bào
  • Tóc - Ngô Đồng Thu Phong
  • Tóc - Phiến Vũ Kim Linh
  • Kim Vũ Huyền Thường - Bào

🔻Phần thưởng bao gồm:

🔻Sau khi kết thúc thời gian từ 06:00 ngày 17-03-2022 đến hết ngày 20-03-2022, phần thưởng sẽ được gửi qua hệ thống Trung Tâm Lễ Bao trong game.

🔻Thời gian phát thưởng: Bắt đầu từ ngày 21-03 đến hết ngày 22-03.

Mở Bán Gói Phi Thăng Khai Quang trong giao diện thương thành: Chi tiết

Mở Bí Cảnh Đoàn Đội Mới: Lang Tuyền Giới Kiều. 

Thời gian mở:

🔻Chế độ Thường - 12:00 ngày 17/03/2022.

🔻Chế độ Trải Nghiệm - 12:00 ngày 20/03/2022.

Giới hạn nhận Mảnh Bí Văn Động Thái Tuần tăng lên 18.

Số lượng chuyển hóa Bí Văn Tàn Phiến tăng lên - 1 Mảnh Bí Văn Tàn Phiến chuyển thành 8 cái Bí Văn Tàn Phiến 180.

Loại bỏ kỹ năng chiếu ảnh, Linh Khí - vẫn giữ lại chiếu ảnh huyễn hóa:

Phân giải trang bị lịch thế cấp 180 sẽ nhận được Mảnh Bí Văn. 

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame