NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 21/04

banner top NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 21/04
Tin Tức
NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 21/04
4/20/2022 5:44:02 PM

CẬP NHẬT VERSION 2.0.8

NGÀY CẬP NHẬT: 21/04/2022

Cập nhật thời trang mới trong giao diện thương thành: chi tiết.

Bí Văn Tàn Phiến Động Thái Chuyển Hóa Tăng Lên:

🍁1 Mảnh Bí Văn Tàn Phiến Động Thái Chuyển Hóa Thành 10 Mảnh Bí Văn Tàn Phiến Cấp 195.

Mở Rộng Nhiệm Vụ Thái Hoa Bí Cảnh.

Mở Bí Cảnh Đoàn Đội 10~20 Thành Viên:

🔻Thời gian mở 2 chế độ bí cảnh: 

🍁Chế độ Trải Nghiệm: 12:00 ngày 24/04/2022.

🍁Chế độ Thường:12:00 ngày 21/04/2022.

🍁Cập nhật nội dung và chiến lược tại Bí Cảnh Chí Quái Phổ:

Cập nhật Thẻ Tiết Lệnh Mùa 7 - Chủ Đề Sâm La Hành:

🔻Thời gian diễn ra Thẻ Tiết Lệnh Mùa 7: 06:00 Ngày 21/04/2022 ~ 06:00 Ngày 22/06/2022.

🔻Tích Thời Lệnh - Hoàn Thành Chuỗi Nhiệm Vụ Hằng Ngày Nhận Điểm Tích Thời Lệnh:

🍁10 Điểm Tích Thời Lệnh: Danh Thiếp Bối Cảnh Song Lâm Phượng Khuyết.

🍁30 Điểm Tích Thời Lệnh: Danh Thiếp Khung Song Lâm Phượng Khuyết.

🍁70 Điểm Tích Thời Lệnh: Đạo cụ Mài Học Chuyển Cần Lễ Nhất.

🍁110 Điểm Tích Thời Lệnh: 288 Trần Tinh.

🍁150 Điểm Tích Thời Lệnh: Hợp Giác Nang.

🍁170 Điểm Tích Thời Lệnh:  Đạo cụ Mài Học Chuyển Cần Lễ Nhị

🍁220 Điểm Tích Thời Lệnh: Chiếu Ảnh Phù Tiểu Linh.

🍁300 Điểm Tích Thời Lệnh: Đạo cụ Mài Học Chuyển Cần Lễ Tam.

🔻Tích Tiêu Linh Tệ:

🍁Tích Tiêu 2100 Linh Tệ: Trang Sức Treo - Cây Quạt Nhỏ.

🍁Tích Tiêu 4200 Linh Tệ: Trang Sức Treo - Xích Lão Mặt.

🍁Tích Tiêu 6300 Linh Tệ: Trang Sức Treo - Phục Quỷ Phan.

🍁Tích Tiêu 8400 Linh Tệ: Trang Sức Treo - Không Lưu Danh.

🍁Tích Tiêu 10080 Linh Tệ: Trang Sức Treo - Thái Lân Diệu Lí Kỳ.

🍁Tích Tiêu 12810 Linh Tệ: Chiếu Ảnh - Củi Củi Hoàn.

🍁Tích Tiêu 16380 Linh Tệ: Trang Sức Treo - Anh Chi Tà (Sở hữu hiệu ứng Anh Vũ Nhất Tịch - Triệu hồi một cây hoa anh đào.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame