THÔNG BÁO FIX LỖI

banner top THÔNG BÁO FIX LỖI
Tin Tức
THÔNG BÁO FIX LỖI
8/8/2021 12:45:45 PM

THÔNG BÁO FIX LỖI

Nhà Phát Hành xin thông báo đã khắc phục lỗi và đóng sự kiện trong game với nội dung như sau:

Để được hỗ trợ chi tiết và xem các thông tin khác, Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame