THÔNG BÁO FIX LỖI

banner top THÔNG BÁO FIX LỖI
Tin Tức
THÔNG BÁO FIX LỖI
8/16/2021 4:17:22 PM

THÔNG BÁO FIX LỖI

Nhà Phát Hành xin thông báo đã khắc phục nhanh một số lỗi tại bản HOTFIX ngày 16-08-2021.

Nội dung bản cập nhật nhanh như sau:

Trợ Chiến Sư Ô Mang ở bảng thuộc tính hồi máu sau khi được triệu hồi:

  • Trước Update: Không dùng kỹ năng hồi máu.
  • Sau Update: Đã dùng được kỹ năng hồi máu.

🔸Cách Kiểm Tra: Triệu hồi Trợ Chiến Sư Ô Mang (Chọn Bảng Thuộc Tính Máu) tham gia trận chiến - bật Thống Kê Chiến Đấu - kiểm tra xem Ô Mang đã dùng kỹ năng hồi máu cho nhân vật sau khi bị mất máu hay chưa! 

Đã khắc phục: Điểm chiến đội đạt mức cao hơn 2500 điểm nhưng không nhận được phần thưởng tương ứng.

Đã khắc phục: Không hoàn thành được nhiệm vụ Thanh Đăng Độ Hồn - Thủ Lĩnh Chiến sau khi kết liễu BOSS tại Bội Tiên Đài - Li Hồn.

  • Kết Liễu Boss sẽ nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ tu hành, người chơi không cần vào giao diện tu hành nhận lại nữa.
  • Phần thưởng tỉ lệ rơi: Trong quá trình kết liễu Boss may mắn sẽ nhận được.
  • Người chơi vui lòng thoát hẳn game và Dzolauncher để cập nhật bản fix và thực hiện lại nhiệm vụ.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.