THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI 13/01

banner top THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI 13/01
Tin Tức
THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI 13/01
1/12/2022 2:17:49 PM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

NGÀY CẬP NHẬT: 13/01/2022

Cập nhật ngoại trang Chủ Đề Khiên Ti Dẫn trong giao diện thương thành: Chi tiết.

Thẻ Tiết Lệnh Mùa 5.

 • Điểm Tích Thời Lệnh:

 • Chuỗi nhiệm vụ của Tích Thời Lệnh:

 • Tích Tiêu Linh Tệ:

Bí cảnh:

 • Mở chế độ Khó "Cấm Địa Lưu Hoa Cung".
 • Thời gian mở: 12:00 ngày 13/01/2022.
 • Tăng sát thương và số lượng hiệu ứng các BOSS của bí cảnh.
 • Tăng tỉ lệ rơi trang bị trong chế độ Khó Cấm Địa Lưu Hoa Cung.

Mở hoạt động "Dẫn Đạo Quỳnh Quyển":

 • Quét Sạch Tu La.
 • Ký Ức Chi Hạp Độ Khó Từ 1 đến 4.
 • Phẩm chất đẳng cấp trang bị thấp hơn 105 sẽ là người chơi mới.

Hộp Ký Ức:

 • Mở rộng Hộp Ký Ức cấp độ tăng lên đến 8.
 • Tăng phần thưởng ký ức chi hạp.

Tăng giới hạn hàng tuần nhận được hộp Tứ Linh Uẩn Hạp đến 36 - số lượng cao nhất:

Tăng thưởng Thí Luyện Yêu Ma:

Tăng thưởng Quét Sạch Tu La.

Bí văn sách:

 • Mở tiến độ mảnh bí văn cấp 120.
 • Mở đổi trang bị phẩm chất đẳng cấp 120 trong Bí Văn Sách.

 

Điều chỉnh:

 • Mảnh Vỡ Bí Văn Động Thái chuyển hóa thành 14 Mảnh Bí Văn Tàn Phiến - Nhất Linh Ngũ. 
 • Mảnh Vỡ Bí Văn Động Thái chuyển hóa thành 8 Mảnh Bí Văn Tàn Phiến - Nhất Nhị Linh.
 • Giới hạn nhận Mảnh Vỡ Bí Văn hàng tuần lên đến 16.

Mở chế tạo trang bị phẩm chất đẳng cấp 120 trong giao diện Túi Càn Khôn:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame