THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI

banner top THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI
Tin Tức
THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI
8/9/2021 6:07:06 PM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

Thời gian bắt đầu cập nhật: Ngày 12-08-2021.

 Cập nhật ngoại trang mới trong giao diện Thương Thành.

 Tăng giới hạn Mảnh Bí Văn - Động Thái từ 16 lên 18 trong 1 tuần.

 Cập nhật thêm 2 bí cảnh mới: 

🔸Chế độ [Trải Nghiệm]: Thời gian mở: 12 giờ, ngày 15-08-2021.

🔸Chế độ [Thường]: Thời gian mở: 12 giờ, ngày 12-08-2021.

Thời gian trên áp dụng cho cả 2 bí cảnh.

Cập nhật thêm hiệu ứng buff "Cùng Nhau Bí Cảnh"

🔸Toàn bộ người chơi nhận được hiệu ứng buff: "Cùng Nhau Bí Cảnh" - có thể thách đấu Bí Cảnh nhiều lần mà không bị hạn chế bởi tiến độ của Bí Cảnh đã chỉ định. Tuy nhiên sẽ KHÔNG CÓ THƯỞNG ở các bí cảnh đã hoàn thành tiến độ.

Phong Vũ Kinh Đào vị trí tại Thượng Hoài Thanh Dã.

 

Hoài Tú Kinh Hồn vị trí tại Hoài Tú Thôn.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.