THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI

banner top THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI
Tin Tức
THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI
8/25/2021 3:57:28 PM

THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI

Thời gian bắt đầu cập nhật: 26-08-2021.

Nội dung bản cập nhật:

💓 Mở thêm 2 bí cảnh mới:

  • Di Tích Na Vu và Lí Hàn Uyên.
  • Mở ra cả 2 chế độ: Trải Nghiệm và Thường.

Mở giao dịch trang bị Sư Đồ:

💓Có thể mua Tân Hỏa Thao - Lục Linh ở Thương Điếm Hướng Dẫn < Chấp Sự Dẫn Đường - Đường Triệt >.Dùng để mở khóa trang bị 60 - sau đó có thể giao dịch với đồ đệ.

Tăng giới hạn điểm Tích Thời Lệnh nhận được mỗi ngày từ 10 lên 13.

💓Trước Update:

💓Sau Update:

  • Một số nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ nhận được gấp đôi điểm Tích Thời Lệnh.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.