THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI

banner top THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI
Tin Tức
THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI
9/15/2021 8:46:32 PM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

Thời gian bắt đầu cập nhật: 16-09-2021.

Mở sự kiện Lễ Hội Trung Thu Tại Bộ Vân Châu:

Cảnh Tinh Hà Giám Châu <Thế Giới Tinh Nguyệt>:

Hoạt động thương nhân Trung Thu:

Áp dụng hiệu ứng chuyển cảnh ngày sang đêm tại các bản đồ: Bộ Vân Châu - Khu Thành Trường An và Thành Giang Đô.

Mở thêm nhiệm vụ:

Thanh Thu Ngọc Luân Tống Đoàn Viên:

Trung Thu Hái Sao:

Trung Thu Tìm Đường Đến Cung Trăng:


Hoạt động phó bản:

Mở Bí Cảnh Huyền Cửu Ngọc Phủ - Khó: Rơi vật phẩm trang bị PVE phẩm chất 90.

  • Thời gian mở: 12h trưa ngày 16-09-2021.

Mở chế độ hào hiệp các bí cảnh Giang Lưu Nhân Khư, Sầu Thành Ngục, Thanh Lương Đạo.

  • Thời gian mở: 12h trưa ngày 19-09-2021.

Bí Văn Sách cấp 90 sẽ mở khóa vào ngày 23-09-2021. 

Mở Tiệm Bí Văn Sách, mục Bí Văn Sách cấp 90.

Tiệm Bí Văn Sách mục Bí Văn Sách 75 sẽ mở bán vật phẩm Phù Ấn Thạch Tam - Lịch Thế.

Tăng giới hạn chuyển hóa mảnh Bí Văn Tàn Phiến - Động Thái trong bí văn cấp 75 (1 Bí Văn Tàn Phiến - Động Thái có thể chuyển thành 8 cái Bí Văn Tàn Phiến 75).

Sửa lỗi trị liệu của Trợ Chiến Sư Ô Mang - Bảng Trị Liệu.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.