THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI

banner top THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI
Tin Tức
THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI
9/29/2021 9:00:40 PM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

Thời gian bắt đầu cập nhật: Ngày 30-09-2021.

Cập nhật tọa kỵ bay mới trong giao diện thương thành.

Tích Thời Lệnh:

🍁Nhân đôi điểm tích thời lệnh tại các nhiệm vụ như sau:

 • Bí Cảnh Thảo Phạt. 
 • Bộ Vân Nhậm Hiệp.
 • Quét Sạch Tu La.
 • Thập Châu Kiếm Thí.
 • Trường An Lôi Đài.
 • Thiên Thu Hí - Hằng Ngày.

🍁Tăng giới hạn nhận điểm Tích Thời Lệnh từ 10 lên 13 điểm:

Bí Cảnh:

🍁Tăng tỉ lệ rơi trang bị của các bí cảnh tổ đội thường.

🍁Mở thêm "Chế Độ Khó" tại hai bí cảnh:

 • Phong Vũ Kinh Đào:

 • Hoài Tú Kinh Hồn:

 • Thời gian mở: 12:00 Ngày 30-09-2021.

Sư Đồ:

🍁Mở giao dịch sư đồ trang bị có phẩm chất đẳng cấp 75.

🍁Sư phụ có thể di chuyển đến NPC Chấp Sự Dẫn Đường - Đường Triệt <Thương Điếm Hướng Dẫn> mua vật phẩm "Tân Hỏa Thao - Thất Ngũ":

🍁Sau khi sử dụng lên trang bị có phẩm chất đẳng cấp 75 - có thể giao dịch với các đồ đệ.

 • Yêu cầu: Sư đồ cấp 3 trở lên.

Dẫn Đạo Quỳnh Quyển:

🍁Thêm Bí Cảnh Huyền Cửu Ngọc Phủ - độ khó "Thường" - khi người chơi có phẩm chất đẳng cấp dưới 75 sẽ được xem như là người mới vào.

🍁Tăng giới hạn Bí Văn Tàn Phiến động thái nhận được khi Bí Văn Sách đang ở giai đoạn 60 và 75.

🍁Tăng cấp độ trang bị rơi trong "Quét Sạch Tu La"

🍁Tăng thêm phần thưởng:"Rương Nhậm Hiệp Lịch Thế - Thất Ngũ" ở hai nhiệm vụ:

 • Thanh Vân Khiếu Dã:

 • Truyền Thụ Đạo Nghiệp:

Chế Tạo Trang Bị - Túi Càn Khôn:

🍁Người chơi thu thập đủ các nguyên liệu có thể chế tạo trang bị phẩm chất đẳng cấp 90. 

🍁Học Phối Phương tại NPC Khuyết Tinh Vũ - Bộ Vân Châu:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame