THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 16/12

banner top THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 16/12
Tin Tức
THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT MỚI NGÀY 16/12
12/15/2021 9:20:18 PM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

NGÀY CẬP NHẬT: 16/12/2021

Cập nhật tọa kỵ mới trong giao diện thương thành:  Chi tiết 

Mở sự kiện:

Ảo Tuyết Chi Cảnh: 

🍁Nhiệm vụ: Hoàn thành 2 vòng thách đấu: Chân Thực Chi Cảnh·Huyễn Tuyết hoặc hoàn thành 1 vòng thách đấu Hoài Tú Thôn·Huyễn Tuyết (Tương tác với Huyễn Tuyết Chi Thạch bên cạnh Đài Gác Kiếm ở Bộ Vân Châu để chọn cảnh phù hợp tiến vào, sau khi một cảnh kết thúc xem như hoàn thành thách đấu)

🍁Vị trí: Huyễn Tuyết Chi Thạch

Bộ Vân Tái Tuyết

🍁Nhiệm vụ: Sau khi truyền tống đến điểm xuất phát thì tương tác với đống tuyết biến thân thành tuyết cầu. Thu thập đống tuyết nhỏ trên mặt đất ở Bộ Vân Châu (Lăn qua là có thể thu thập) để tăng kích thước và tốc độ, khi đụng phải người tuyết môn phái sẽ tự động tan thành đống tuyết. Sau khi sử dụng đống tuyết nhận được tuyết cầu có thể góp thêm một phần sức cho người tuyết môn phái. Nếu bất cẩn ngã xuống thì sẽ trở lại Thiên Diệp Liên Đài.

🍁Sau khi tương tác với người tuyết của môn phái sẽ được chuyển đến điểm xuất phát:

🍁Sau khi tương tác biến thân thành đống tuyết, di chuyển chạm các đống tuyết nhỏ để lớn hơn sau đó di chuyển đến đích chạm vào người tuyết môn phái để hoàn thành nhiệm vụ đắp tuyết.

Đông Chí Vui Vẻ

Điểm Danh Đông Chí

🍁Điểm danh đến ngày thứ 7 nhận ngay trang sức: Nghinh Đông - Mũ Lộc Nhi.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame