THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT TUẦN 1

banner top THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT TUẦN 1
Tin Tức
THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT TUẦN 1
8/31/2021 7:43:51 PM

NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT MỚI

Thời gian bắt đầu cập nhật: 02-09-2021.

Cập nhật ngoại trang mới trong giao diện thương thành.

Mở chế độ Hào Hiệp dành cho 2 bí cảnh:

  • Mộng Yểm Từ Ân Tự:

  • Ô Chiếu Dạ Ma Thành:

Cửa hàng Thập Châu Kiếm Thí: Mở bán bội sức trang bị phẩm chất 70.

Minh Phong Luận Kiếm:

  • Trong PVP không thể hiển thị Đặc Kỹ Tinh Ôn của người chơi, tất cả đều hiển thị dấu chấm hỏi khi không chọn Đặc Kỹ Tinh Ôn.

Mở Mùa 2 Thẻ Tiết Lệnh:

  • Thay đổi nội dung phần quà: Tích Thời Lệnh và Tích Tiêu

Đóng cảnh Lễ Hội Trên Cát bao gồm tất cả nhiệm vụ liên quan đến cảnh này. 

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.