THÔNG TIN CHI TIẾT UPDATE VERSION 1.1

banner top THÔNG TIN CHI TIẾT UPDATE VERSION 1.1
Tin Tức
THÔNG TIN CHI TIẾT UPDATE VERSION 1.1
11/17/2021 10:27:55 AM

UPDATE VERSION 1.1

THÔNG TIN CHI TIẾT BẢN CẬP NHẬT

Cập nhật ngoại trang mới trong giao diện thương thành: Giá Ưu Đãi.

Điều chỉnh kỹ năng môn phái: Nội dung thay đổi.

Cập nhật Thẻ Tiết Lệnh Mùa 4.

Minh Hội

🍁Mở Trận Doanh Minh Hội

 • Mở hệ thống trận doanh minh hội: Hội trưởng minh hội sẽ lựa chọn toàn bộ minh hội gia nhập Thần Nhất Đạo Thiên hay Thiên Huyền Giáo tại chỗ của quản lý minh hội (yêu cầu trong minh hội không có thành viên trận doanh khác phe) 
 • Mở hệ thống quan hệ minh hội : Hội trưởng minh hội sẽ thêm minh hữu, đội địch tại giao diện minh hội - mối quan hệ. Hoặc tiêu hao tài nguyên minh hội để cưỡng chế minh hội của đội địch. Đội địch hoặc thành viên minh hội cưỡng chế đội địch sẽ đối đầu với nhau có thể công kích ở tại bản đồ dã ngoại. Minh hữu có thể chat trong kênh Minh Hữu. 
 • Mở bản đồ Sở Vân Ngũ Thập Châu và nhiệm vụ liên quan.
 • Mở nhiệm vụ hàng ngày Băng Tinh Liễm Vân, hoàn thành nhiệm vụ có thể tăng thêm tài nguyên minh hội cho minh hội của mình 

🍁Vân Hải Tranh Phong

 • Báo Danh cần nộp tài nguyên "Tử Chi Chi Tức": 11:00 thứ 5 hàng tuần kết thúc vào 18:00 thứ 6. Chọn Khiêu chiến Tiên Đảo tùy ý
 • Thời gian mở hoạt động: 20:30 đến 21:30 thứ 7 hàng tuần
 • Mỗi bên cần 60 người chơi.

🍁Quy tắc tham gia: Vân Hải Tranh Phong bắt đầu báo danh vào 11:00 thứ năm hàng tuần và kết thúc vào 18:00 thứ sáu, người chơi có thể chọn khiêu chiến Tiên Đảo tùy ý, báo danh cần phải nộp một số “Tử Chi Chi Tức” nhất định. 20:30 thứ 7 hàng tuần sẽ mở Vân Hải Tranh Phong chiến trường tức giao đoạn tranh đoạt, tranh đoạt quần đảo thiên cấp yêu cầu mỗi bên sẽ phải có 60 người chơi. Tất cả người chơi cần đến quần đảo ở chính giữa bản đồ “Sở Vân Ngũ Thập Châu” tìm Uông Lưu hoặc các quản lý khác của Vân Hải Tranh Phong để đối thoại tiến vào chiến trường. Vân Hải Tranh Phong sẽ kết thúc vào 21:30 mỗi tối thứ bảy.

Cập nhật các cửa hàng trang bị tại Bộ Vân Châu:

🍁Tiệm Trang Bị Ban Đầu Thập Châu: Cập nhật chuỗi trang bị thi đấu PVP cấp 90.

🍁Tiệm Thanh Vân Khiếu Dã: Cập nhật chuỗi ngoại trang mới Hà Thường Tinh Dương

🍁Tiệm đổi Thập Châu Lệnh tại NPC Dã Trì:

 • Tiệm Trang Bị Thử Nghiệm Thập Châu Kiếm: Cập nhật trang bị thi đấu PVP cấp 100.

 • Tiệm Trang Bị Thử Nghiệm Cao Cấp Thập Châu Kiếm: Cập nhật trang bị thi đấu PVP cấp 110. Cập nhật ngày mở bán tại các trang bị.

 • Tiệm Phụ Kiện Thử Ngiệm Thập Châu Kiếm: Cập nhật phụ kiện trang bị thi đấu PVP cấp 100.

🍁Tiệm Danh Vọng Liên Minh Tần Lăng tại NPC Trâu Kỳ: Cập nhật thêm phù tam

🍁Tiệm Uy Tín Thanh Đăng Hành Giả tại NPC Lịch Tư Nhân: Cập nhật thêm phù tam

🍁Tiệm Uy Tín Huyết Lộ Vi tại NPC Lâm Tiểu Thiên.

Tiệm đổi hoạt động Nhàn Cảnh tại NPC Cảnh Nhược Vũ - Bộ Vân Châu:

Cập nhật thêm các vật phẩm mới: Sương Lý Phi Diên, Thương Hồn, Phối Phương·Phi Vân Toa, Kính Lọc·Hoạt Hình Hóa, Phối Phương·Nguyệt Nguyệt Kim Triều, Mũ Nhảy Nhót, Nhạc Khúc·Bách Thảo Tế Khúc, Khuc Thủy Triền Chi Đại.

Cửa hàng tại trận doanh 2 phe phái:

Thần Nhất Đạo Thiên và Thiên Huyền Giáo cập nhật thêm ngoại trang vũ khí mới tương ứng.

Thầy Huấn Luyện Phối Phương Khuyết Tinh Vũ: Cập nhật thêm các phối phương chế tạo mới.

Bí Văn Sách: Cập nhật thêm trang bị thi đấu PVE cấp 105, người chơi có thể dùng Bí Văn Tàn Phiến Nhất Linh Ngũ kết hợp Linh Khí để đổi trang bị.

Cập nhật vật phẩm "Hồi Ức Thí Luyện Phong Trần Nhất".

Điều chỉnh các Bí Văn Tàn Phiến:

 • Bí Văn Tàn Phiến Động Thái giới hạn nhận tối đã mỗi tuần đổi thành 12.
 • 1 Bí Văn Tàn Phiến Động Thái có thể đổi 8 Bí Văn Tàn Phiến cấp 105. 
 • Bí Văn Tàn Phiến Lục Linh, Bí Văn Tàn Phiến Thất Ngũ, Bí Văn Tàn Phiến Cửu Linh có thể bán cho cửa hàng đồng thời Bí Văn Tàn Phiến Động Thái, Bí Văn Tàn Phiến Động Thái Vô Hạn đổi thành Bí Văn Tàn Phiến Động Thái Cũ, Bí Văn Tàn Phiến Động Thái Vô Hạn Cũ.

Phối Hợp Trang Bị Vũ Khí: Mở trang bị phối trang cấp 105.

Cập nhật Nhàn Cảnh:

🍁Phần thưởng cập nhật thành chuỗi ngoại trang Lục Mộ Ẩn Ngọc, đạt max cấp nhận Danh Hiệu Trường Du Bích Ảnh Gian có thể xem trong giao diện nhàn cảnh.

🍁Điều chỉnh kinh nghiệm mỗi cấp nhận được thành 400

Điều chỉnh phần thưởng Thí Luyện Yêu Ma, Quét Sạch Tu La.

Tứ Phương Linh Uẩn Hạp: Điều chỉnh giới hạn nhận được của tuần tăng lên 24.

Tinh Ôn:

Tặng toàn bộ kinh nghiệm tinh ôn phiên bản mục tiêu 1.0. Người chơi đăng nhập sẽ hiển thị trong bản chat kênh hệ thống.

Tiền Tệ: Thừa Vân Lệnh chuyển thành Thăng Vân Lệnh.

Cài đặt:

 • Thêm nhắc nhớ về tính thích hợp của trang bị.
 • Khi vào chiến trường PVP nếu người chơi sử dụng trang bị PVE sẽ xuất hiện cửa số nhắc nhở trang bị không phù hợp và ngược lại.
 • Trong mục cài đặt game mục bật tắt nhắc nhở trang bị phù hợp hay không.

Cập nhật tài nguyên Tiên Phủ:

🍁Quản Gia Tiên Phủ: Thêm chức năng đổi Ngưng Ảnh Chi Vật.

 • Độ phóng to thu nhỏ của Tâm Tượng Tạo Vật từ 2 lần tăng lên 4 lần.
 • Khắc phục lỗi một số Tâm Tượng Tạo Vật phối phương đã mở khóa cần nguyên liệu ở phiên bản hiện tại nhưng không cách nào lấy được, sửa số nguyên liệu mà Tâm Tượng Chế Tạo phối phương cần thành nguyên liệu của phiên bản hiện tại. 

🍁Cập nhật thêm các phối phương:

 • Cây Cỏ·Tử Yên, Hồ Ma Hoa Thốc·Tử, Thu Thiên·Trục Lưu Huỳnh, Bình Thiên Cầu Sứ Trắng, Tử Ngọc Huân Hoa Lư, Rèm Đỏ·Tung, Rèm Đỏ·Hoành, Chuông Gió, Rèm Lụa·Tử, Hoa Đăng·Yên Chi, Hoa Đăng·Phù Dung, Cổ Đổng Canh, Cây Cỏ·Tùng, Huân Y Thảo Thốc, Đèn Đuốc·Thanh Huy, Bệ Đá·Đại, Bồn Hoa Gỗ Vuông·Cẩn Tử, Giường La Hán·Ngọa Quế Ảnh, Bàn Gỗ Đỏ Khảm Đồng Khắc Hoa, Bệ Đá·Đại, Bồn Hoa Gỗ Vuông·Cẩn Tử, Giường La Hán·Ngọa Quế Ảnh, Bàn Gỗ Đỏ Khảm Đồng Khắc Hoa, Ghế Bình Phong·Dẫn Bích Tiêu, Màn Gấp·Sơ Trúc, Đèn Lồng·Hoa Gian Ảnh, Tủ Đặt Đồ·Lục, Kệ Trang Trí Trời Sao·Nhất, Kệ Trang Trí Trời Sao·Nhị, Ghế Vỏ Sò
 • Các vật phẩm sau đây có thể trao đổi: Thu Thiên·Trục Lưu Huỳnh, Tử Ngọc Huân Hoa Lư, Hoa Đăng·Yên Chi, Hoa Đăng·Phù Dung, Đèn Lồng·Hoa Gian Ảnh, Ghế Vỏ Sò, Đèn Đuốc·Thanh Huy, Giường La Hán·Ngọa Quế Ảnh

Đấu Pháp

 • Mùa Giải PVP: Vân Tân Hội
 • Thời gian khởi tranh: 25/11
 • Tiền tệ mùa giải đổi thành Vân Phong Ấn
 • Các đạo cụ có "Thính Phong" sẽ trở thành đạo cụ hết hạn, không thể mua trang bị tại mùa giải mới. Đan Phong Ấn trở thành đạo cụ hết hạn.

🍁Đạo cụ mới tại Mùa Giải "Vân Tân Hội":

 • Xu Hoàng Hạp
 • Phụng Huyền Hạp
 • Chiến Thập Châu Hạp 
 • Liên Lang Hạp 
 • Thưởng Kiêu Đằng 

🍁Thanh Vân Khiếu Dã

 • Điều chỉnh thời gian mở: 18:00 thứ 4, thứ 6 đến 01:00 ngày hôm sau.
 • 13:00 chủ nhật đến 01:00 ngày hôm sau .

Thập Châu Kiếm Thí

🍁Ngũ Hành Diệu Cảnh - Hải Châu Cựu Lũy: Điều chỉnh thời gian mở.

Đấu Chiến Cuồng Sa: 

🍁Quy tắc tham gia:

 • Người chơi có thể chơi cá nhân trong giao diện đấu pháp, đủ 20 người có thể bắt đầu.
 • Giai đoạn 1: Giai đoạn này kéo dài 5 phút. Sau khi 20 người chơi tiến vào cảnh bắt buộc chuyển thành phát ra thiên phú. Sau khi bắt đầu trận chiến, toàn bộ người chơi trở thành kẻ địch của nhau, có thể công kích bất kỳ người nào, mỗi kích bại 1 người chơi tăng 1 điểm. Vị trí cố định trong cảnh cứ cách một khoảng thời gian sẽ làm mới Thanh Ảnh Thạch, người chơi nhận được Thanh Ảnh Thạch sẽ có cơ hội biến thân ở giai đoạn 2.
 • Giai đoạn chuyển sinh: Người chơi chiếm được Thanh Ảnh Thạch (nếu không có thì chọn người chơi có điểm cao nhất) sẽ có cơ hội biến thân, ngẫu nhiên biến thành “Đồ” hoặc “Lệ” (mỗi trận tối đa có 2 người chơi biến thân) 
 • 20 người chơi được chia thành 2 đội, 10 người/ đội, mỗi đội 1 Quái Thú + 9 Nhân loại (người) Giai đoạn này tất cả người chơi không thể công kích, chỉ có thể di chuyển và nhặt các đạo cụ phụ trợ cảnh ở gần đó, 10 phút sau bắt đầu giai đoạn 2. 
 • 1 phút sau khi bắt đầu, ngẫu nhiên làm mới phù văn, tối đa 5 cái.
 • Game kết thúc khi có 1 bên giành được 3 cái phù văn hoặc sau 10’, bên có nhiều phù văn hơn sẽ thắng, nếu bằng nhau thì bên nào có tạo sát thương nhiều hơn sẽ thắng, nếu vẫn ngang nhau thì hòa trận.
 • Sau khi người chươi biến thân bị trọng thương thì trạng thái biến thân sẽ không còn. Cũng có thể chọn cách từ bỏ biến thân, như vậy những người chơi cùng đội có thể nhặt các đạo cụ biến thân để biến thân
 • Sau khi trọng thương sẽ hồi sinh ở vị trí ngẫu nhiên.
 • Đấu Chiến Cuồng Sa đổi thành nhiệm vụ hàng tuần, làm mới vào mỗi thứ năm. 

Dục Nhật Kim Lung: Thời gian mở: Thứ 5 - Chủ Nhật từ 11:00 đến 01:00 ngày hôm sau tại Cửa vào Dục Nhật Kim Lung - Bộ Vân Châu. (212,-196)