THÔNG TIN THẺ TIẾT LỆNH

banner top THÔNG TIN THẺ TIẾT LỆNH
Tin Tức
THÔNG TIN THẺ TIẾT LỆNH
7/22/2021 10:28:24 AM

THẺ TIẾT LỆNH

Long Tinh Lịch: Giao diện điểm danh hằng ngày.

Tại đây sẽ có 2 giao diện "Phần Chủ Đề" và "Nạp Tiêu" thông tin cụ thể như sau:

Phần Chủ Đề:

1. Thông tin nhiệm vụ - hoạt động - điểm và phần thưởng khi tích đủ điểm sẽ hiển thị tại đây.

2. Toàn bộ hoạt động nhiệm vụ và số lần hoàn thành nhận điểm tối đa. 

Thành Quả Tu Hành Hôm Nay: 10/10 => Mỗi ngày tối đa được 10 điểm và không cộng dồn.

3. Tích Thời Lệnh: Điểm tích lũy sau khi hoàn thành nhiệm vụ và các mốc nhận phần thưởng tương ứng.

4. Thường - Giải Tỏa: Chọn Giải Tỏa sẽ hiển thị "Mua Thẻ Tiết Lệnh" để mở khóa các mốc nhận thưởng sau khi đạt đủ điểm tương ứng. 

Nạp Tiêu: 

Sử dụng Linh Tệ mua thời trang trong giao diện Thương Thành sẽ nhận được điểm: "Số Tiền Nạp Tiêu Hiện Tại".

Dùng Thẻ Tiết Lệnh để nhận thêm các phần quà khi tham gia Nạp Tiêu.

Để được hỗ trợ chi tiết và xem các thông tin khác, Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.