TÍCH TIÊU LINH TỆ CUỐI TUẦN

banner top TÍCH TIÊU LINH TỆ CUỐI TUẦN
Sự Kiện
TÍCH TIÊU LINH TỆ CUỐI TUẦN
5/20/2022 10:32:24 PM

TÍCH TIÊU LINH TỆ CUỐI TUẦN

Thời gian diễn ra sự kiện:

🍁Bắt đầu: 00:00:00 ngày 21.05.2022.

🍁Kết thúc: 23:59:59 ngày 22.05.2022.

Nội dung chi tiết sự kiện:

1. Trong thời gian diễn ra sự kiện Tích Tiêu Linh Tệ Cuối Tuần người chơi Tiêu Linh Tệ nhận được phần thưởng tương ứng.

2. Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi tiêu linh tệ đạt mốc cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với mốc tiêu. Đồng thời người chơi tích tiêu linh tệ nhiều nhất trong sự kiện đặc biệt lần này sẽ nhận được "Loa Hệ Thống" x 5 lần. BQT sẽ cập nhật danh sách các TOP tích tiêu thường xuyên để người chơi có thể theo dõi tại máy chủ Thái Hoa Sơn.

3. Mỗi HashID khi tham gia sự kiện chỉ nhận được phần thưởng đạt mốc tương ứng.

4. Sau khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ được tổng kết và gửi qua Trung Tâm Lễ Bao từ ngày 24/05 đến 25/05.

🍁Tích Tiêu 2.000 Linh Tệ:

🍁Tích Tiêu  5.000 Linh Tệ:

🍁Tích Tiêu 20.000 Linh Tệ:

🍁Tích Tiêu 30.000 Linh Tệ:

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame