TỔNG KẾT SỰ KIỆN BÍ CẢNH HÀO HIỆP

banner top TỔNG KẾT SỰ KIỆN BÍ CẢNH HÀO HIỆP
Tin Tức
TỔNG KẾT SỰ KIỆN BÍ CẢNH HÀO HIỆP
10/4/2021 4:33:00 PM
  • Tiên Gia có tên sau đây vui lòng nhắn tin về Fanpage Côn Ngô Tử xác nhận lại thông tin:

🍁Tên Nhân Vật Game:

🍁HashID: 

Lộc Nhi sẽ nhận thông tin từ ngày 04-10-2021 đến hết ngày 06-10-2021 sau đó sẽ tiến hành trao thưởng.

Sự Kiện "Tiểu Đội Đại Chiến Thanh Lương Đạo":

Xếp Hạng 1: Nhận 500 Linh Tệ Khóa, 300 Trần Tinh, Đằng Tiêu Ngự Khí Đan*7.

Xếp Hạng 2: Nhận 300 Linh Tệ Khóa, 200 Trần Tinh, Đằng Tiêu Ngự Khí Đan*3.

Xếp Hạng 3: Nhận 200 Linh Tệ Khóa, 150 Trần Tinh, Đằng Tiêu Ngự Khí Đan*2.

Sự Kiện "Bí Cảnh Giang Lưu Nhân Khư Hào Hiệp":

Phần Thưởng Duy Nhất: Nhận 700 Linh Tệ Khóa, 300 Trần Tinh, 150 Kim Tiền, Đằng Tiêu Ngự Khí Đan*7, Tọa Kỵ [Ngạo Tuyết Sương Linh] - 7 ngày.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.