TỔNG KẾT SỰ KIỆN GIANG LƯU NHÂN KHƯ

banner top TỔNG KẾT SỰ KIỆN GIANG LƯU NHÂN KHƯ
Tin Tức
TỔNG KẾT SỰ KIỆN GIANG LƯU NHÂN KHƯ
7/27/2021 9:54:41 AM

TỔNG KẾT SỰ KIỆN GIANG LƯU NHÂN KHƯ

Bảng Xếp Hạng Bí Cảnh Khó - Giang Lưu Nhân Khư:

Phần thưởng dành cho các đội cũng như thành viên đạt xếp hạng cao như sau:

Hạng 1: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng, 100 Kim Tiền, 100 Trần Tinh, Tọa Kỵ [Ngạo Tuyết Sương Linh] 7 ngày.

Hạng 2: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng, 50 Kim Tiền.

Hạng 3: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame