TỔNG KẾT SỰ KIỆN MỘNG YỂM TỪ ÂN TỰ

banner top TỔNG KẾT SỰ KIỆN MỘNG YỂM TỪ ÂN TỰ
Tin Tức
TỔNG KẾT SỰ KIỆN MỘNG YỂM TỪ ÂN TỰ
7/23/2021 2:46:41 PM

TỔNG KẾT SỰ KIỆN MỘNG YỂM TỪ ÂN TỰ

Bảng Xếp Hạng Bí Cảnh Khó - Mộng Yểm Từ Ân Tự:

Phần thưởng dành cho các đội cũng như thành viên đạt xếp hạng cao như sau:

Hạng 1: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng, 100 Kim Tiền, 100 Trần Tinh, Tọa Kỵ [Tầm Mộc Chi] 7 ngày.

Hạng 2: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng, 50 Kim Tiền.

Hạng 3: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng.

<Chi Tiết Sự Kiện Mộng Yểm Từ Ân Tự>

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame