TỔNG KẾT SỰ KIỆN Ô CHIẾU DẠ MA THÀNH

banner top TỔNG KẾT SỰ KIỆN Ô CHIẾU DẠ MA THÀNH
Tin Tức
TỔNG KẾT SỰ KIỆN Ô CHIẾU DẠ MA THÀNH
7/22/2021 7:14:09 AM

TỔNG KẾT SỰ KIỆN Ô CHIẾU DẠ MA THÀNH

Bảng Xếp Hạng Bí Cảnh Khó - Ô Chiếu Dạ Ma Thành:

Phần thưởng dành cho các đội cũng như thành viên đạt xếp hạng cao như sau:

Hạng 1: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng, 100 Linh Tệ Khóa, Tọa Kỵ [Hoành Quang Thừa Ảnh] 7 ngày

Hạng 2: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng, 50 Linh Tệ Khóa.

Hạng 3: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng.

<Chi Tiết Sự Kiện Bí Cảnh Ô Chiếu Dạ Ma Thành>

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame