TỔNG KẾT SỰ KIỆN THANH LƯƠNG ĐẠO

banner top TỔNG KẾT SỰ KIỆN THANH LƯƠNG ĐẠO
Tin Tức
TỔNG KẾT SỰ KIỆN THANH LƯƠNG ĐẠO
7/26/2021 9:21:51 AM

TỔNG KẾT SỰ KIỆN THANH LƯƠNG ĐẠO

Bảng Xếp Hạng Bí Cảnh Khó - Thanh Lương Đạo:

Phần thưởng dành cho các đội cũng như thành viên đạt xếp hạng cao như sau:

Hạng 1: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng, 100 Kim Tiền, 100 Trần Tinh, Tọa Kỵ [Quỳnh Băng Cầu] 7 ngày.

Hạng 2: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng, 50 Kim Tiền.

Hạng 3: Nhận 3 ngày miễn phí trải nghiệm đầy đủ tính năng.

<Chi Tiết Sự Kiện Thanh Lương Đạo>

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame