TỔNG KẾT SỰ KIỆN TRANH TOP HÀO HIỆP

banner top TỔNG KẾT SỰ KIỆN TRANH TOP HÀO HIỆP
Tin Tức
TỔNG KẾT SỰ KIỆN TRANH TOP HÀO HIỆP
9/28/2021 4:59:06 PM

Tiên Gia có tên sau đây vui lòng nhắn tin về Fanpage Côn Ngô Tử xác nhận lại thông tin:

🍁Tên Nhân Vật Game:

🍁HashID: 

Lộc Nhi sẽ nhận thông tin từ ngày 28-09-2021 đến hết ngày 30-09-2021 sau đó sẽ tiến hành trao thưởng.

Sự Kiện "Tranh Top Mộng Yểm Từ Ân Tự Hào Hiệp:

Xếp Hạng 1: Nhận Tọa Kỵ [Xích Vũ Kinh Tiêu] 7 ngày, 400 Linh Tệ Khóa, 300 Trần Tinh, 250 Kim Tiền.

Xếp Hạng 2: Nhận 300 Linh Tệ Khóa, 200 Trần Tinh, 180 Kim Tiền.

Xếp Hạng 3: Nhận 200 Linh Tệ Khóa, 150 Trần Tinh, 100 Kim Tiền.

Sự Kiện "Tranh Top Ô Chiếu Dạ Ma Thành Hào Hiệp":

Xếp Hạng 1: Nhận Tọa Kỵ [Hoành Quang Thừa Ảnh] 7 ngày, 400 Linh Tệ Khóa, 300 Trần Tinh, 250 Kim Tiền.

Xếp Hạng 2: Nhận 300 Linh Tệ Khóa, 200 Trần Tinh, 180 Kim Tiền.

Xếp Hạng 3: Nhận 200 Linh Tệ Khóa, 150 Trần Tinh, 100 Kim Tiền.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.