ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN

banner top ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN
Sự Kiện
ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN
5/11/2022 9:28:28 AM

ƯU ĐÃI NẠP CUỐI TUẦN

Thời gian diễn ra sự kiện:

🍁Bắt đầu: 00:00:00 ngày 12.05.2022.

🍁Kết thúc: 23:59:59 ngày 15.05.2022.

Nội dung chi tiết sự kiện:

1. Trong thời gian diễn ra sự kiện Ưu Đãi Cuối Tuần người chơi Nạp Linh Tệ nhận được phần thưởng tương ứng.

2. Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi nạp đạt mốc cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với mốc nạp. Đồng thời sẽ nhận thêm phần thưởng "Nạp Bất Kì".

3. Mỗi HashID khi tham gia sự kiện chỉ nhận được phần thưởng đạt mốc tương ứng. Đối với người chơi nạp từ 20.000 Linh Tệ trở lên sẽ được tính thêm phần thưởng qua các "Nhân Vật Khác" trong cùng 1 HashID (Người chơi nạp trên 20.000 Linh Tệ vui lòng nhắn tin về Fanpage Côn Ngô Tử + Kèm HashID + Tên Nhân Vật nhận quà - BQT sẽ hỗ trợ gửi thưởng vào từng nhân vật).

4. Sau khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ được tổng kết và gửi qua Trung Tâm Lễ Bao từ ngày 16/05 đến 19/05 ngày. Đối với các tài khoản nhận qua các nhân vật BQT sẽ gửi qua hệ thống email (*Thư) tại giao diện trong game.

🍁Ưu Đãi Nạp Bất Kì:

 • Di Châu Liên Đào Giám x 2.
 • Hộp Cam Hào Thực Hạp Hợp Đạo x 10.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 1.
 • Thẻ Đổi Tên Tiên Phủ x 1.

🍁Ưu Đãi Nạp Mốc 2.000 Linh Tệ:

 • Tinh Thạch Huyền Chỉ x 1.
 • Di Châu Liên Đào Giám x 2.
 • Ngũ Phượng Minh Âm Hạp x 2.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 1.
 • Tứ Phương Linh Ôn Hạp - Thông Linh x 10.

🍁Ưu Đãi Nạp Mốc 5.000 Linh Tệ:

 • Tinh Thạch Man Giác x 1.
 • Di Châu Liên Đào Giám x 4.
 • Ngũ Phượng Minh Âm Hạp x 4.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 2.
 • Tứ Phương Linh Ôn Hạp - Thông Linh x 15.

🍁Ưu Đãi Nạp Mốc 15.000 Linh Tệ:

 • Tinh Thạch Huyền Chỉ x 1.
 • Tinh Thạch Man Giác x 1.
 • Tinh Thạch Phỉ Mục x 1.
 • Tinh Thạch Trọc Tức x 1.
 • Di Châu Liên Đào Giám x 6.
 • Ngũ Phượng Minh Âm Hạp x 6.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 4.
 • Tứ Phương Linh Ôn Hạp - Thông Linh x 30.

🍁Ưu Đãi Nạp Mốc ĐẶC BIỆT 20.000 Linh Tệ:

 • Tinh Thạch Huyền Chỉ x 2.
 • Tinh Thạch Man Giác x 2.
 • Tinh Thạch Phỉ Mục x 2.
 • Tinh Thạch Trọc Tức x 2.
 • Di Châu Liên Đào Giám x 10.
 • Ngũ Phượng Minh Âm Hạp x 10.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 6.
 • Tứ Phương Linh Ôn Hạp - Thông Linh x 40.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame