ƯU ĐÃI NẠP LINH TỆ

banner top ƯU ĐÃI NẠP LINH TỆ
Sự Kiện
ƯU ĐÃI NẠP LINH TỆ
5/4/2022 2:40:41 PM

ƯU ĐÃI NẠP LINH TỆ

MỪNG CẬP NHẬT PHIÊN BẢN CAO CẤP 2.0.10

Thời gian diễn ra sự kiện:

🍁Bắt đầu: 00:00:00 ngày 05.05.2022.

🍁Kết thúc: 23:59:59 ngày 06.05.2022.

Nội dung chi tiết sự kiện:

1. Trong thời gian diễn ra sự kiện Mừng Cập Nhật Phiên Bản Cao Cấp 2.0.10 người chơi Nạp Linh Tệ nhận được phần thưởng tương ứng.

2. Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi nạp đạt mốc cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với mốc nạp. Đồng thời sẽ nhận thêm phần thưởng "Nạp Bất Kì".

3. Mỗi HashID khi tham gia sự kiện chỉ nhận được 1 phần thưởng đạt mốc tương ứng.

4. Sau khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ được tổng kết và gửi qua Trung Tâm Lễ Bao từ 2 đến 3 ngày.

🍁Ưu Đãi Nạp Bất Kì:

 • Di Châu Liên Đào Giám x 2.
 • Hộp Cam Hào Thực Hạp x 10.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 1.
 • Thẻ Đổi Tên Tiên Phủ x 1.

🍁Ưu Đãi Nạp Mốc 2.000 Linh Tệ:

 • Tinh Thạch Huyền Chỉ x 1.
 • Di Châu Liên Đào Giám x 2.
 • Ngũ Phượng Minh Âm Hạp x 2.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 1.
 • Tứ Phương Linh Ôn Hạp - Thông Linh x 10.

🍁Ưu Đãi Nạp Mốc 5.000 Linh Tệ:

 • Tinh Thạch Man Giác x 1.
 • Di Châu Liên Đào Giám x 4.
 • Ngũ Phượng Minh Âm Hạp x 4.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 2.
 • Tứ Phương Linh Ôn Hạp - Thông Linh x 15.

🍁Ưu Đãi Nạp Mốc 15.000 Linh Tệ:

 • Tinh Thạch Huyền Chỉ x 1.
 • Tinh Thạch Man Giác x 1.
 • Tinh Thạch Phỉ Mục x 1.
 • Tinh Thạch Trọc Tức x 1.
 • Di Châu Liên Đào Giám x 6.
 • Ngũ Phượng Minh Âm Hạp x 6.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 4.
 • Tứ Phương Linh Ôn Hạp - Thông Linh x 30.

🍁Ưu Đãi Nạp Mốc ĐẶC BIỆT 20.000 Linh Tệ:

 • Tinh Thạch Huyền Chỉ x 2.
 • Tinh Thạch Man Giác x 2.
 • Tinh Thạch Phỉ Mục x 2.
 • Tinh Thạch Trọc Tức x 2.
 • Di Châu Liên Đào Giám x 10.
 • Ngũ Phượng Minh Âm Hạp x 10.
 • Mài Học Chuyên Cần Lễ Tam x 6.
 • Tứ Phương Linh Ôn Hạp - Thông Linh x 40.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame