VƯỢT CẤM ĐỊA LƯU HOA CUNG HÀO HIỆP

banner top VƯỢT CẤM ĐỊA LƯU HOA CUNG HÀO HIỆP
Sự Kiện
VƯỢT CẤM ĐỊA LƯU HOA CUNG HÀO HIỆP
1/30/2022 9:50:00 AM

VƯỢT CHẾ ĐỘ HÀO HIỆP - CẤM ĐỊA LƯU HOA CUNG

 • Cấm Địa Lưu Hoa Cung chế độ Hào Hiệp đã được khai mở, những thử thách khiêu chiến BOSS đang dần trở nên khó khăn hơn, Lộc Nhi mời các Quý Tiên Gia đến cấm địa tiêu diệt BOSS với nội dung như sau:

Thể lệ sự kiện:

🍁Tất cả đại đội quay video hoàn thành tiêu diệt 4 BOSS chế độ hào hiệp Cấm Địa Lưu Hoa Cung:

 • Boss 1: Thiên Vũ Hoa.

Phần thưởng:

 • Hộp Cam Hào Thực Hạp Hợp Đạo x 10.
 • Mảnh Bí Văn Tàn Phiến Nhất Nhị Linh x 10.
 • Mang Phong Nhị x 5.
 • Anh Hào Trù - Lưu Hoa x 2.
 • Liên Tâm Hỏa x 2.
 • Xích Ô Ngân x 2.
 • Thủ Minh x 5. 

 • Boss 2: Ca Tang Độ.

Phần thưởng:

 • Hộp Cam Hào Thực Hạp Hợp Đạo x 10.
 • Mảnh Bí Văn Tàn Phiến Nhất Nhị Linh x 10.
 • Mang Phong Nhị x 5.
 • Anh Hào Trù - Lưu Hoa x 2.
 • Liên Tâm Hỏa x 2.
 • Xích Ô Ngân x 2.
 • Thủ Minh x 5. 

 • Boss 3: Tam Cảnh Xích Hiệt.

Phần thưởng:

 • Hộp Cam Hào Thực Hạp Hợp Đạo x 10.
 • Mảnh Bí Văn Tàn Phiến Nhất Nhị Linh x 10.
 • Mang Phong Nhị x 5.
 • Anh Hào Trù - Lưu Hoa x 2.
 • Liên Tâm Hỏa x 2.
 • Xích Ô Ngân x 2.
 • Thủ Minh x 5. 

 • Boss 4: Đào Phiên Tiên.

Phần thưởng:

 • Hộp Cam Hào Thực Hạp Hợp Đạo x 10.
 • Mảnh Bí Văn Tàn Phiến Nhất Nhị Linh x 10.
 • Mang Phong Nhị x 5.
 • Anh Hào Trù - Lưu Hoa x 2.
 • Liên Tâm Hỏa x 2.
 • Xích Ô Ngân x 2.
 • Thủ Minh x 5. 

🍁Sau đó mỗi cá nhân đăng video đã hoàn thành tiêu diệt 4 BOSS trên vào Group Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL] với hashtag #CamDiaLuuHoaCungHaoHiep #CoKiemKyDamOnline.

🍁Tiên Gia có thể thêm hashtag minh hội hoặc tên boss.

Thời gian diễn ra:

🍁Từ 12:00 ngày 30-01-2022 đến hết ngày 05-02-2022.

Nội dung bài đăng:

 • Tên Event: Cấm Địa Lưu Hoa Cung - Hào Hiệp
 • Tên nhân vật trong game + HashID (bắt buộc):
 • (VD: Tên nhân vật: NPC Lộc Nhi - HashID: Dzo.xxxxxx )
 • Nội dung bài viết + Video:
 • Hashtag: #CamDiaLuuHoaCungHaoHiep #CoKiemKyDamOnline. (bắt buộc)

Mỗi cá nhân quay video và đăng vào Group vượt thành công 4 BOSS trên đều nhận được tất cả phần thưởng của 4 BOSS.

Phần thưởng BONUS đặc biệt dành cho đại đội vượt qua và đăng video vào Group đầu tiên:

 • Hộp Cam Hào Thực Hạp Hợp Đạo x 20.
 • Mảnh Bí Văn Tàn Phiến Nhất Nhị Linh x 20.
 • Ngưng Tâm x 15.
 • Mang Phong Nhị x 15.
 • Xích Ô Ngân x 10.
 • Liên Tâm Hỏa x 10.
 • Đằng Tiêu Ngự Khí Đan x 10.
 • U Điện Thích Thực x 3.
 • Quỷ Vũ Yêu Đằng x 3.
 • Huyền Minh Thạch Bản x 3.
 • Tàn Thoái Giáp Xác x 3.

Lưu ý thể lệ sự kiện:

🍁Đối với các đại đội tham gia chinh phục nhận thưởng BONUS đặc biệt: "Video tiêu diệt 4 BOSS phải hiện rõ thông tin của mỗi đội viên tham gia đồng thời thành viên tham gia từ Boss 1 đến Boss 4 phải trùng khớp thông tin COMMENT không được thêm hoặc thay đổi thành viênSau khi đăng video đội trưởng vui lòng COMMENT dưới bài viết đính kèm thông tin của toàn đội (HashID + Tên Nhân Vật) để BQT có thể trao quà.

🍁Mỗi cá nhân quay video hoàn thành tiêu diệt 4 boss ghi đầy đủ thông tin như phần “Nội dung bài đăng” để BQT có thể trao quà.

🍁Không chấp nhận các bài copy nội dung của Tiên Gia khác, nếu phát hiện sao chép, bài tham gia sẽ bị hủy. Đăng đầy đủ video hoàn thành tiêu diệt 4 BOSS trong cùng 1 bài viết.

🍁Các Tiên Gia có 2,3.. nhân vật trong cùng 1 HashID đều được tham gia nhận thưởng vui lòng: Quay video vượt 4 BOSS như thể lệ yêu cầu và đăng vào Group (Tên Nhân Vật + HashID đã vượt qua 4 BOSS).

🍁BQT sẽ tổng kết và phát thưởng từ 3 đến 4 ngày.

🍁Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame